Stress

Stress er ikke en sygdom i sig selv, og der findes ingen somatiske tests, der objektivt kan måle, om du er stresset. Det betyder, at stress opleves individuelt som en tilstand af indre kropslig uro og psykisk mistrivsel. For mange mennesker er søvnbesvær dog et af de første symptomer, de oplever

Behandlingsmuligheder

Der findes flere evidensbaserede behandlingsmetoder indenfor stressområdet.
Ønsker du individuel behandling, kan du gå til din praktiserende læge og bede om en henvisning til ydernummerpsykolog.
Find din psykolog på Dansk Psykologforenings side psykologeridanmark.dk.

Der er også flere gruppebaserede behandlingsmetoder, der er evidensbaserede. Fælles for dem er, at de typisk strækker sig over 8 uger, hvor deltagerne mødes én gang om ugen i ca. 2 1/2 – 3 timer pr gang. Nedenstående metoder benytter sig af mindfulness meditation som deres “aktive ingredient”

  1. Mindfulnessbaseret Stressreduktion, MBSR. Udbydes privat over hele landet. For en oversigt over universitetsuddannede MBSR lærere,
    se mindfulnessforeningen.dk
  2. Åben og Rolig, udbydes gratis i flere af landets kommuner. Man skal henvises gennem sin egen læge. Se mere her: åbenogrolig.dk

Stress i tal.

https://stresskonferencen.dk/wp-content/uploads/2022/02/Christian-Gaden-Jensen-Fonden-Mental-Sundhed.pdf

FAQ om stress

Hvornår skal jeg sygemeldes med stress?
Det er meget individuelt, og afhænger også af, om du har været sygemeldt med stress før, og således kender dine egne alarmsignaler. Før en egentlig sygemelding ligger der oftest en længere periode med manglende trivsel, hvor du måske har sværere ved at få en god nattesøvn, du mister nemmere overblikket, og får kortere lunte. Når først du oplever at begynde at begå fejl, blive mere grådlabill og opleve flere konflikter, er det nok tid til at tage affære. Mange eksperter råder til i første omgang at få en deltidssygemelding, så du fastholder en kontakt til din arbejdsplads. Det er der fordele og ulemper ved, som du bør snakke med din læge om.

Hvordan bliver jeg sygemeldt med stress?
Du skal selv sygemelde dig, og er du lønmodtager, skal du ringe til din leder hurtigst mulig. Herefter skal du gå til din egen læge for at få lægens vurdering af, om de symptomer du oplever, skyldes stress. Lovgivningen siger, at din leder skal kontakt dig senest 4 uger efter din første sygemeldingsdag, og I skal have en såkaldt fraværssamtale. Her kan det være en god ide at have en bisidder med. Hvis du og din læge ikke forventer,at du kan vende tilbage til dit arbejde inden for 8 uge, skal der udarbejdes en fastholdelsesplan.

Hvad er mine rettigheder under en sygemelding?
Når du bliver sygemeldt (med stress) har du både rettigheder og pligter. Regler varierer alt efter, om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig. Følgende fakta stammer fra sundhed.dk

  • Som sygemeldt lønmodtager har du enten ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder visse beskæftigelseskrav op til sygemeldingen
  • Som sygemeldt ledig med arbejdsløshedsunderstøttelse overgår du til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er sygemeldt i mere end 14 dage
  • Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal din kommune følge op på din situation og støtte dig i at komme tilbage til dit arbejde eller på anden måde bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Du har pligt til at medvirke til, at din sygemelding bliver så kort som muligt

Hvordan påvirker det min økonomi at være sygemeldt med stress?
Som lønmodtager kan du være ansat med løn under sygdom. Det afhænger af dine ansættelsesvilkår. Hvis din arbejdsgiver betaler fuld løn, skal arbejdsgiver anmelde dit fravær til din kommune senest 5 uger efter din første fraværsdag, hvis dit fravær strækker sig ud over 30 dage. Efter 30 kalenderdage kan din arbejdsgiver efter ansøgning få refusion fra kommunen, der svarer til sygedagpenge. Læs mere på sundhed.dk

Litteratur

“Kort og godt om stress” er en anbefalelsesværdig bog og et godt sted at starte biblioterapi

Youtube

Stress-Portrait of a killer. Dokumentar ved international anerkendt stressforsker Robert Sapolsky.

Andre Ressourcer