Depression

Depression er en psykisk lidelse kendetegnet med nedsat stemningsleje i en periode på over 14 dage. Depression kan kommet i flere sværhedsgrader, fra let til moderat og svær depression, hvor den ramtes funktionsniveau bliver tiltagende dårligt.

Er det stress eller depression?

Stress og depression kan være svære at skelne fra hinanden. Først og fremmest er stress i sig selv ikke en diagnose, hvilket depression er. Der kan være et overlappende symptombillede med fx søvnbesvær og myldertanker. Og depression er tit og ofte udløst af stress, dvs af ydre faktorer, i hvert fald i de to-tre første depressive episoder. En tommelfinger regel er, at hvis man igennem nogle uger får det bedre af en sygemelding, er der nok tale om stress. Men får man det ikke bedre, når kravene til en reduceres kraftigt gennem en sygemelding, er der risiko for, at stresstilstanden har udviklet sig til en egentlig depression.
Det kræver erfaring klinisk at kunne skelne stress fra depression (og angst), idet der er en stor komorbiditet (samsygelighed).

Behandlingsmuligheder

Individuel psykologbehandling. Få evt. en henvisning gennem din praktiserende læge til en ydernummerpsykolog. Husk at spørge psykologen om han/hun har erfaring med at udrede og behandle depression. Evidensbaseret metode til behandling af moderat til svær depression er Kognitiv Adfærdsterapi. Let depression behøves ofte ikke behandlet klinisk, men man kan overveje at tage et stressbehandlingsforløb, fx. MBSR eller Åben og Rolig.

Gruppebehandling. Metoden Mindfulnessbaseret Kognitivterapi, (MBKT) er effektiv i behandlingen af tilbagevendende depression.
Læs her artikel i Ugeskrift for Læger.

Lyt til de guidede meditationer, der hører til MBKT forløbet, som de bruges hos Center for Mental Sundhed, KK.

Youtube