Det Danske Institut for Stress

Foredrags erfaringer

Benita Holt Rasmussen har tidligere holdt foredrag/forelæsning om mindfulness hos følgende:

År 2015

 • Master Class i Mentaltræning hos Ledernes kompetencecenter, september 2015
 • Workshop hos Sundhedsstyrelsens Laboratorier, juni 2015
 • Introduktion til mindfulness hos Kreds Nordea, april 2015
 • Fyraftensmøde om mindfulness hos Frie Funktionærer. 4 fyraftensmøder i hhv. Hillerød, Odense, København og Ringsted, foråret 2015.

År 2014

 • Under udarbejdelse...


År 2013

 • Folkeuniversitetet Emdrup, om Mindfulness i Arbejdslivet.
 • Stress, en nuanceret forståelse, forebyggelse og behandling. For HR medarbejdere hos Rigét A/S i netværksgruppe. rigetnetværk.dk
 • Mindfulness i psykiatrien, indlæg til Konferencen "Mennesket i Balance", Københavns Rådhus. Arrangeret af LAP.dk

År: 2012

 • Psykiatrien, Region Nordjylland, Aalborg. Introducerende oplæg for distriktssygeplejersker.
 • Folkeuniversitetet Odense. Mindfulness Baseret Stress Reduktion.
 • Folkeuniversitetet Odense. Mindfulness og arbejdslivet.
 • Fagligt selskab for reumatologiske sygerplejersker, Comwell Middelfart. Mindfulness og Funktionelle Lidelser i Reumatologien, i samarbejde med psykiater Lone Fjorback. 
 • Konkurrence-og Forbrugerstyrrelsen, DGI-byen. Om mindfulness i arbejdslivet for jurister.
 • Børns Vilkår, Valby. Om mindfulness i arbejdslivet.
 • Folkeuniversitetet, Kolding. Om Mindfulness baseret Stress Reduktion
 • Psykiatrien, Region Sjælland, Introducerende oplæg for distriktssygeplejersker.


År 2011: 

 •  ForebyggelsesCenter Amager. Introducerende oplæg til personalet om integrering af mindfulness til deres borgere.
 • Psykiatrien, Region Nordjylland, Thy. Introducerende oplæg om integration af mindfulnes/MBSR i psykiatrien for læger, sygeplejersker og psykologer.
 • HR medarbejder erfagruppe, København. Mindfulness i arbejdslivet. 

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011