Stress Test

Stress Test
Mål dit stressniveau

Test dit stressniveua. 

PSS består af 10 spørgsmå, der handler om, i hvilket omfang svarpersonen inden for de sidste 4 uger har oplevet sit liv som uforudsigeligt, ukontrollabelt eller belastende og om svarpersonen føler sig nervøs eller stresset.
Scorer man 18 point eller derover, har man den alvorligste eller højeste grad af stress og bør søge hjælp.

Det skal du gøre: Start med at gå til din praktiserende læge for en udredende samtale. Din praktiserende læge vil anbefale dig den relevante behandling. Nogle borgere, herunder borgere i Københavns kommune og Ålborg kommune, kan via egen læge henvises til det evidensbaserede stressprogram “Åben og Rolig”.  

  • Danske arbejdsmedicinske klinikker har valideret det nye spørgeskema KEDS, der måler graden af udmatningssymptomer ved alvorlig stress. KEDS står for Karolinska Exhaustion Disorder Scale, udviklet af svenske forskere og nu også i en dansk version udarbejdet af NFA. 

 

Overvejer du at sygemelde dig med stress, så læs FAQ om stress omkring dine rettigheder og pligter og hvordan en stresssygemelding påvirker din økonomi etc.