Mindfulness/MBSR

Hvad er mindfulness og MBSR? 

Ordet “mindfulness” er den engelske oversættelse af “sati” fra pali-sproget, der taltes på Buddhas tid. Det kan oversættes direkte til det ” at huske”, dvs det er forbundet med vores hukommelse. At huske at være nærværende i det nuværende øjeblik; at huske sin essens. “Mindfulness” kan oversættes til dansk til “bevidst nærvær” eller “fuld opmærksomhed”. Evnen til fuld opmærksomhed kan trænes systematisk gennem meditation, samtidig er evnen til “mindfulness” essences af den buddhistiske lære (dharmaen)

Hvad er MBSR?

MBSR står for MindfulnessBaseret StressReduktion, som er navnet på et forløb/kursus/program over 8 uger, hvor deltagerne mødes én gang om ugen i 2,5 time samt til en heldagsundervisning på ca. 6 timer. MBSR forløbet blev udviklet af Jon Kabat-Zinn på University of Massachussets Medical School sidst i 1970érne, og er idag udbredt til alle verdensdele, dog specielt i USA og Europa. MBSR programmet er internationalt anerkendt og har status af at være evidensbaseret. Det er moderprogrammet til MBCT ( MindfulnessBaseret CognitivTerapi), samt utallige andre variationer, nu ofte samlet i betegnelsen “Mindfulnessbased Interventions”.
MBSR er som sagt moderprogrammet, det oprindelige program, som henvender sig til en meget bred gruppe af mennesker med stress og psykisk mistrivsel, som ønsker at lære metoder eller teknikker til bedre at kunne håndtere livets modgang. Og det uanset om denne modgang skyldes ens arbejde og/eller om stressorerne hører privatlivet til.

Metoden i MBSR er meditation. Men hvad forstås der ved meditation? Meditation er en særlig tid, hvor du eksperimenterer og gør dig nye erfaringer med at lære dit sind og din bevidsthed/opmærksomhed bedre at kende. Du træner strategier, der kan hjælpe dig til en større psykisk fleksibilitet, således at dit sind bliver mere rummeligt, mere nysgerrigt, mere fleksiblet og mere realistisk ( mere ikke-dømmende ).
Med træning bliver du i stand til at holde opmærskomheden mere åben, modtagelig og afslappet, og du bliver gradvis i stand til at bearbejde indtryk/følelser/hændelser på en tilladende og ikke-dømmende måde. Med andre ord lærer du en ny følelsesmæssig bearbejdning af det, som er svært; du lærer at regulerer dit nervesystem hen imod ro og hvile. Og ud fra dette udgangspunkt kan du eksperimentere med, hvad der er den mest hensigtsmæssige måde at respondere på. Så fra at reagerer på automatpilot (ubevidst), bliver du i stand til gradvis at respondere mere bevidst og hensigtsmæssigt.
Lyder det svært? Ja, måske. Men det er også derfor at MBSR forløbet er skabt, så du kan få den støtte og undervisning, som du har brug for. Alle har brug for hjælp og støtte i denne læringsperiode, det er ganske almindeligt.

 

Mindfulness er blevet udvandet i Danmark

Desværre er der sket en udvanding af ordet/begrebet “mindfulness” i Danmark henover de sidste par år. (skrevet i dec. 2018).Det er blevet allemandseje; noget man går til på aftenskole. Udbuddet af kurser og udbydere af varierende kvalitet er eksploderet. Det er et meget gråt marked.
Mindfulnessforeningen Danmark gør et stort arbejde i at kvalitetssikre metoden “MBSR”, som står for Mindfulnessbaseret Stressreduktion. Der findes en landsdækkende MBSR-lærer liste, hvor alle er universitetsuddannede i metoden. Det er borgerens sikkerhed for ordentlig kvalitet. Benita Holt Rasmussen er med-skaber af Mindfulnessforeningen, og står på MBSR-lærer listen.

Statusartikel om MBSR_ugeskrift for laeger