Unge og Stress

Hos Institut for Stress er vi ikke specialiserede i Unge og Stress, men kan henvise til den nye (2018) bog i serien “kort & godt om” Unge & Stress, udgivet af dansk psykologisk forlag.

At være ung har altid været et sårbar periode i livet, hvor store spørgsmål så som “hvem er jeg?”, “hvad skal jeg med mit liv?” fylder meget. Det er ikke entydigt, hvad der stresser de unge (eller voksne for den sags skyld); det kan både være:

  • oplevelsen af, at man ikke lever op til samfundets, eller uddannelssystemets krav
  • problemer i ens nære familie
  • ensomhed, eller manglende social støtte
  • en travl hverdag med mange fritifsaktiviteter og ingen egentid i stilhed

De kropslige symptomer på stress er bl.a: hovedpine, uro i kroppen, ondt i maven, ændring i vægt, mere sygdom, forværring af uren hud, forværring af kronisk sydgom.

De psykiske stress-symptomer er: Svært ved at koncentrere sig og huske, mere irritabel, mindre humor, træthed, ked-af-det og mange negative tanker.

De sociale stress-symptomer er bl.a.: man isolerer sig, følelser af ensomhed samt manglende overskud til at være social.

De adfærdsmæssige stress-symptomer : Søvnproblemer, ubeslutsomhed, øget sygefravær, nedsat præstationsevne, aggresivitet, øget brug af stimulanser (mere kaffe, cigaretter, hash, alkohol etc)