Det Danske Institut for Stress

Stress i tal

Statistikker omkring stress:

Udviklingen i stress:

1989: 5,8%
1994:6,6%
2000:7,8%
2005:8,8%
2010:12,8% 
Tal fra Institut for Folkesundhed, 2010 

Stress og sygefravær:

Antal sygemeldte hver dag pga stress: 35000 (kilde: stressforeningen.dk)
Omkostninger ifm sygemelding per person per dag: 2000 kr ( Bo Netterstrøm "Stress og Arbejde" 2014. Med henvisning til Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. )
Årlige omkostninger i sygedagpenge: 8 mia kr. 
Andel af tabte arbejdsdage i Unionen (inkl DK) der er relateret til stress: 50-60%
Andel af sygefravær relateret til stress: op mod 25%
Andel fyrede pga sygefravær med stress:44% (ifølge Ugebladet A4 i 2009
Se iøvrigt kildehenvisning her. 

Hvor stressede er vi  i 2007?: (hele befolkningen)
Ofte stressede: 9%
Af og til stressede: 33%
Tal fra Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed og Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2007.   

Hvor stressede er erhvervsaktive i 2012? (Ud af 16.300 adspurgte)
Ofte stressede: 15%
Stressede hele tiden: 2% 
Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Stress og alder:
De mest stressede: 25-40 årige 
De unge og de ændre ligge på et lavt niveau. 

Hvilke jobgrupper er oftest stressede?
Selvstændige erhvervsdrivende 
Ansatte, der oplever følelsesmæssig belastning, som fx
Plejepersonale
Lærer/undervisere
Pykologer
Læger
Ledere; op mod 50 % af danske ledere har så alvorlige stress-symptomer, at de er i fare for at udvikle depression eller fysiske sygdomme.
Hver 10. danske leder er idag så stresset, at de allerede lider af depression eller har markant forringet helbred. Tallene stammer fra Ledernes Hovedorganisation. 


Stress efter erhvervsmæssig stilling:
Beskæftigede: 10,1%
Arbejdsløse: 24,4%
Førtidspensionister: 31,1%
Efterlønsmodtagere: 5,9%
Alderspensionist: 7,9%
Andet: 26,3%
Fra Statens Institut for Folkesundhed 2010

 

Der henvises iøvrigt til pjecen "Stress i Danmark-hvad ved vi" fra 2007.
Samt "Sundhed og Sygelighed i Danmark. 2010. 

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011