Det Danske Institut for Stress

Stress i tal

Statistikker omkring stress:

Udviklingen i stress:

I perioden 2010 til 2017 er der sket en stigning på 4,3 procentpoint i andelen med et højt stressniveau, fra 20,8 % til 25,1 %. Se skemaet her. 

2010: 20,8 %
2013: 21,3%
2017: 25,1 %
Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Stress og sygefravær:

Antal sygemeldte hver dag pga stress: 35000 (kilde: stressforeningen.dk)
Omkostninger ifm sygemelding per person per dag: 2000 kr ( Bo Netterstrøm "Stress og Arbejde" 2014. Med henvisning til Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. )
Årlige omkostninger i sygedagpenge: 8 mia kr. 
Andel af tabte arbejdsdage i Unionen (inkl DK) der er relateret til stress: 50-60%
Andel af sygefravær relateret til stress: op mod 25%
Andel fyrede pga sygefravær med stress:44% (ifølge Ugebladet A4 i 2009
Se iøvrigt kildehenvisning her. 

Hvor stressede er vi  i 2007?: (hele befolkningen)
Ofte stressede: 9%
Af og til stressede: 33%
Tal fra Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed og Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2007.   

Hvor stressede er erhvervsaktive i 2012? (Ud af 16.300 adspurgte)
Ofte stressede: 15%
Stressede hele tiden: 2% 
Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Stress og alder:
Unge kvinder mellem 16 og 24 år er de mest stressede (40,5 %),
efterfulgt af kvinder i aldersgruppen 25-34 (34 %). 
29% af alle kvinder oplever et højt stressniveau, målt ved Perceived Stress Scale. 

Hvilke jobgrupper er oftest stressede?
Selvstændige erhvervsdrivende 
Ansatte, der oplever følelsesmæssig belastning, som fx
Plejepersonale
Lærer/undervisere
Pykologer
Læger
Ledere; op mod 50 % af danske ledere har så alvorlige stress-symptomer, at de er i fare for at udvikle depression eller fysiske sygdomme.
Hver 10. danske leder er idag så stresset, at de allerede lider af depression eller har markant forringet helbred. Tallene stammer fra Ledernes Hovedorganisation. 


Stress efter erhvervsmæssig stilling:
Beskæftigede: 19,4%
Arbejdsløse: 47,0%
Førtidspensionister: 55,6%
Efterlønsmodtagere: 13,7%
Alderspensionist: 19,8%
Andre uden for arbejdsmarkedet: 54,6%
Fra Danskernes Sundhed-Den Nationale Sundhedsprofil 2017

 

Der henvises iøvrigt til pjecen "Stress i Danmark-hvad ved vi" fra 2007.
Samt "Sundhed og Sygelighed i Danmark. 2010. 
Danskernes Sundhed- Den Nationale Sundhedsprofil 2017.

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011