FAQ

Ofte stillede spørgsmål om stress

Det er meget individuelt, og afhænger også af, om du har været sygemeldt med stress før, og således kender dine egne alarmsignaler. Før en egentlig sygemelding ligger der oftest en længere periode med manglende trivsel, hvor du måske har sværere ved at få en god nattesøvn, du mister nemmere overblikket, og får kortere lunte. Når først du oplever at begynde at begå fejl, blive mere grådlabill og opleve flere konflikter, er det nok tid til at tage affære. Mange eksperter råder til i første omgang at få en deltidssygemelding, så du fastholder en kontakt til din arbejdsplads. Det er der fordele og ulemper ved, som du bør snakke med din læge om.

Du skal selv sygemelde dig, og er du lønmodtager, skal du ringe til din leder hurtigst mulig. Herefter skal du gå til din egen læge for at få lægens vurdering af, om de symptomer du oplever, skyldes stress. Lovgivningen siger, at din leder skal kontakt dig senest 4 uger efter din første sygemeldingsdag, og I skal have en såkaldt fraværssamtale. Her kan det være en god ide at have en bisidder med. Hvis du og din læge ikke forventer,at du kan vende tilbage til dit arbejde inden for 8 uge, skal der udarbejdes en fastholdelsesplan.

Når du bliver sygemeldt (med stress) har du både rettigheder og pligter. Regler varierer alt efter, om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig. Følgende fakta stammer fra sundhed.dk

  • Som sygemeldt lønmodtager har du enten ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder visse beskæftigelseskrav op til sygemeldingen
  • Som sygemeldt ledig med arbejdsløshedsunderstøttelse overgår du til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er sygemeldt i mere end 14 dage
  • Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal din kommune følge op på din situation og støtte dig i at komme tilbage til dit arbejde eller på anden måde bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Du har pligt til at medvirke til, at din sygemelding bliver så kort som muligt

Som lønmodtager kan du være ansat med løn under sygdom. Det afhænger af dine ansættelsesvilkår. Hvis din arbejdsgiver betaler fuld løn, skal arbejdsgiver anmelde dit fravær til din kommune senest 5 uger efter din første fraværsdag, hvis dit fravær strækker sig ud over 30 dage. Efter 30 kalenderdage kan din arbejdsgiver efter ansøgning få refusion fra kommunen, der svarer til sygedagpenge. Læs mere på sundhed.dk

Det mest almindelige er at starte op med en såkaldt Tilbage Til Arbejde (TTA)-plan. Du starter op med et reduceret timeantal, og med arbejdsopgaver, der er rutineprægede og overskuelige. Læs mere på denne blog om emnet.

Du finder et link til din mulighedserklæring her.

Arbejdsgivere kan anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring i tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde. Formålet med mulighedserklæringen er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom, og mulighedserklæringen har således til formål at bidrage til, at lønmodtageren fastholdes i arbejde. Der er tre parter om at udfylde erklæringen, nemlig arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.