Det Danske Institut for Stress

MBSR forløb i det offentlige

  • Færre symptomer
  • Stærkere immunsystem
  • Aktiv deltagelse i eget helbred
  • Øget patienttilfredshed

Det danske Institut for Stress tilbyder Mindfulness træning/MBSR forløb til hospitaler, sundhedscentre og private, hvis mål det er at forbedre det fysiske og/eller psykiske helbred hos deres patienter samt træne det sundhedsfaglige personale i Mindfulness meditation.

Mindfulness meditation, MBSR, for færre symptomer og et stærkere immunforsvar

Se Kalender for næste ledige MBSR forløb. 

Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) 

”Mindfulness-baseret Stress Reduktion” er et veldefineret og systematisk uddannelses-og behandlingstilbud som benytter sig af relativ intens mindfulness meditation for at lære deltagerne at tage bedre vare på dem selv, så de bliver i stand til at leve sundt, og tilpasse sig de udfordringer, livet med fysisk og/eller psykisk sygdom byder på. Programmet har været brugt de sidste 30 år, og bliver idag anvendt på mere end 250 hospitaler, sundhedshuse og andre faciliteter, primært i USA, men også andre steder i verden. MBSR er som behandlingsform velintegreret i det amerikanske sundhedsvæsen; det betragtes ikke som alternativ behandling, men som et seriøst supplement til den primære medicinske behandling, som folk modtager i forbindelse med en lang række fysiske og psykiske sygdomme. 

Her kan du læse mere om, hvorfor MBSR er så populært og velintegreret i det amerikanske sundhedsvæsen, og se hvilke resultater, der ligge bag.

Steve Hickman fra University of California, San Diego præsenterer MBSR Youtube video med Steve Hickman fra Center for Mindfulness ved San Diego Universitetet i Californien (28 min).Indslaget giver et super godt indblik i, hvordan mindfulness passer ind i en lægevidenskabelig verden, som er ved at åbne øjnene for, hvor stor en rolle det psykiske spiller ift. kroppens helbredstilstand 

 


En gennemgang af den eksisterende empiriske litteratur antyder, at mindfulness-baseret klinisk intervention kan være virksom over for en lang række forskellige lidelser. (Piet et.al. 2010) Der er således evidens for effekten af mindfulness-baseret intervention over for:

Det danske Institut for Stress kan på konsulent basis tilbyde det klassiske, evidensbaserede MBSR program til hospitaler og andre sundhedscentre, som ønsker at tilbyde intensiv mindfulness træning til deres patienter. Programmet er gruppebaseret og kan rumme fra 15-18 deltagere. I det klassiske MBSR forløb deltager mennesker med forskellige lidelser og problematikker.

  • Benita Holt Rasmussen er tilknyttet Forebyggelsescenter Amager som konsulent, og underviser deres borgere i et forløb, der hedder "Overskud i Hverdagen-Få det bedre med Mindfulness-dit mentale træningsprogram" 

Klik her for at tilmelde dig det næste MBSR/ mindfulness kursus, eller blot høre nærmere. 

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011