Det Danske Institut for Stress

StressbehandlingskonferencenOver 300 stressbehandlere og forskere var samlet d. 8 januar 2016 til den første stressbehandlingskonference i Danmark. Undertegnede fra Det danske Institut for Stress var også tilstede, og kan her berette fra denne informationsrige dag, hvor der var mulighed for at udvikle værdifuld viden og praksiserfaring. Konferencen fandt sted på Københavns Universitet, og var arrangeret af Institut for Psykologi og Center For Psykisk Sundhedsfremme.

Evidens.

Orden "evidensbaseret" eller blot "evidens" blev nævnt rigtig mange gange af dekan Troels Østergaard Sørensen fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet i hans velkomsttale. På stressområdet har der indtil videre ikke været tradition for, at behandlingen skulle være evidensbaseret. Og der eksisterer da heller ikke en egentlig efteruddannelse (for psykologer) som stressbehandler. 
Landets  Arbejdsmedicinske Klinikker var godt repræsenteret med forskellig forskning, og fokus var på arbejdsrelateret stress. Det vil sige tilfælde, hvor det primært var faktorer på arbejdet så som for stramme deadlines, eller uhensigtsmæssige relationer til nærmeste chef, manglende anerkendelse, overindvolvering etc. der anses som årsager til stresssygemeldingen. 

Brobygning til arbejdspladsen.

Der er fra forskernes side et stort ønske om, at stressbehandlerne supplerer den individuelle stressbehandling med arbejdspladsinvolvering. Her kunne Vivi Imer Hansen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg fortælle om "Projekt Stress-sygemeldt Tilbage til Arbejdet" og de erfaringer der findes med hensyn til arbejdsfastholdelse af sygemeldte med stress. En central indsats i projektet var netop samarbejdet med arbejdspladseren, og der er på baggrund af erfaringerne udviklet materialet "8 Brancher og Stress". Opgaveoptrapning når du skal tilbage til arbejdet efter stresssygemelding

Når man taler tilbagevenden til arbejdet efter stresssygemelding er der primært 2 faktorer, der skal tages højde for:

1) Arbejdstiden

2) Arbejdskompleksiteten

I ovenstående diagram kan du danne dig et indtryk over begge faktorer. Og der kan yderligere henvises til pjecen "Guide til lederen- sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet".  Pjecen er udgivet af Region Nordjylland i samarbejde med Lederne. 

Fortsættelse følger.....

 

Mvh

Benita Holt Rasmussen,
CEO Det danske Institut for Stress, Psykolog.
Birkerød d. 11/1 2016 

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011