Det Danske Institut for Stress

Mindfulness og stress håndtering

Så hvad har mindfulness med (effektiv) stress håndtering at gøre?

 Grunden til at mange mennesker tager MBSR kurset er sandsynligvis, at de hidtil og stadigvæk har svært ved at håndtere vanskelige følelsesmæssige tilstande. Hidtil har man prøvet at cope med stress ved hjælp af undgåelse, kontrol eller flugt. Men det virker ikke. Tiden er nu kommet til at "tage tyren ved hornene", at turde konfrontere de vanskelige tanker og følelser, og blive i oplevelsen, som den er- ubehagelig. Det kræver mod og vedholdenhed, samt ikke mindst støtte fra en kompetent lære, der har været samme proces igennem selv, som kender faldgruber og forhindringer.

Mindfulness har altså noget at gøre med større tolerence overfor ubehagelige, stressende oplevelser og efterfølgende større fleksibilitet i forhold til at vælge den mest hendigtsmæssige måde at agere/handle på.:

Her er et eksempe ift. kronisk smerte: I mindfulness meditation observarer man sin egen umiddelbare, ubevidste tagen afstand fra smerten; man er frustreret over at kroppen ikke fungerer optimalt længere; man er vred på livet, man accepterer ikke øjeblikket, som det er, altså fuld af smerte. Man kæmper mod virkeligheden, og tror man kan ændre den ved hjælp af måske vrede eller opgivenhed.  Man lider indtil man finder ud af, at det eneste man virkelig kan ændre, er ens egen reaktion, den måde man forholder sig til det ubehagelige. Når mindfulness begynder "at virke" på én opdager man, at alting forandrer sig over tid. Smerte kommer og går, også ved kronisk smerte er der øjeblikke uden smerte. Tanker kommer og går. Følelser kommer og går. Så når liver gør ondt ved man dybt indefra, at denne smerte, dette ubehag også er forbigående. Man stopper med at sige "nej" til livet, uanset hvad det er, som man oplever, og som man plejer at benævne og kategorisere som ubehageligt.
Denne større tolerence overfor ubehag gør én bedre istand til at cope med det ubehagelige. I psykolog sprog hedder det at opøve bedre coping skills.

 

Man kan altså skelne mellem en stress reaktion og en stress respons, hvor det er graden af årvågenhed, mindfulness, der afgør, om man reagerer ubevidst, som man plejer og har lært i barndommen, eller om man har friheden til at træffe et valg, nemlig at respondere på en ny, mere fleksibel måde. Fx. vælger man nu ikke at dulme smerten med alkohol, cigaretter eller mad; man kan tolerere ubehaget indtil det ændre sig, eller til at man vælger at fokusere på noget andet.

Victor Frankl, en berømt psykiater og overlever fra en KZ-lejr, fanger ovennævnte frihed og essencen i mindfulness i følgende citat: "Between the stimulus and the respons there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and freedom". Oversat til dansk lyder citatet "Imellem perception og reaction er der et rum. I det rum ligger vores mulighed til at vælge vores respons. Og i den respons ligger vores udvikling og frihed".

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011