Det Danske Institut for Stress

Benita Holt Rasmussen

Det danske Institut for Stress har eksisteret siden 2010 og er en af de garvede "aktører" på markedet. Den daglige behandling varetages af psykolog Benita Holt Rasmussen, der er uddannet og certificeret på University of Massahussetts Medical School . Der arbejdes efter de etiske retningslinjer under Mindfulnessforeningen Danmark.

Det hurtige overblik:
 • Cand.Psych. Århus Universitet 2003
 • Systemisk Proceskonsulent, Probana Management 2004
 • Certificeret Neuroterapeut, Mental Fitness & Forskningscenter 2005
 • MBSR in Mind-Body Medicine: A 7-day Professional Training, Kabat-Zinn & Santorelli. USA 2006
 • Practicum in MBSR, Center for Mindfulness,University of Massachusetts Medical School, USA 2009
 • Fra 2010 privatpraktiserende psykolog og leder af Det danske Institut for Stress
 • Samarbejder med Lone Overby Fjorback, psykiater og mindfulness-
  forsker ved Aarhus Universitet, og forfatter til bogen "Mindfulness" udgivet af Psykiatrifonden.
 • 7-dags silent retreat hos Spirit Rock, Californien i sommeren 2012
  med Wes Nisker som underviser.
 • Teacher Development Intensive / TDI hos Center for Mindfulness, Januar 2013
 • 7-dags stilheds retræte på Gomde med Christina Feldman og John Peacock som underviser,
  Faciliteret af Antonia Sumbundu. Helgenæs sommeren 2013
 • Medstifter og bestyrelsesmedlem af Mindfulnessforeningen Danmark, Maj 2013.
 • Benita har gennemført supervision hos Center for Mindfulness,
  med senior supervisor Pamela Erdmann, efteråret 2013.
 • Benita opfylder kriterierne som MBSR-udbyder (har gennemført TDI), hvis du skal videre med
  MBSR-lærer uddannelsen enten hos CFM, UMASS eller Danske CFM, Aarhus. 
 • 9-dags stilhedsretræte i Kerteminde med Joseph Goldstein og Uffe Damborg, Juni 2014.
 • 8-ugers Introduktion til Insight Dialogue/ID hos Metta foundation, online. 2014.
 • 6-dags Insight Dialogue stilhedsretræte i Holland, Gregory Kramer 2014.
 • "Teaching Presence in Relationship: An Interpersonal Mindfulness Training for MBSR Teachers. Maj 2015.
  Forløb i "Interpersonal Mindfulness", fortsætter forløbet til MBSR. 
 • 9-dages silent vipassana retræte hos Uffe Damborg Røsnæs, Danmark, juni 2015.
 • Teacher Certification in MBSR from Oasis Institute at the Center for Mindfulness in Medicine,
  Healthcare and Society at the University of Massachusetts Medical School. Juni 2016.
 • Påbegyndt 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi hos Wattar-gruppen v. bl.a. Antonia Sumbundo. Nov. 2016
 • 3-dags Mindfulnessbaseret Supervisions Træning hos Bangor University, England. Februar 2017
 • 7-dags stilhedsretræte v. Bob Stahl og Jan Landry, Gomde juni 2017.
 • Certificering som instruktør i Åben og Rolig-metoden, Center for Psykisk Sundhedsfremme, august 2017.
 • Benita er medlem af Dansk Psykologforening og Psykolog-Fagligt netværk
  for Stress og andre Belastningssymptomer samt
  Interessegruppen for Liaisonpsykiatri og Psykosomatik
   

Kort præsentation:
Benita Holt Rasmussen er psykolog og universitetsuddannet MBSR lærer hos Center for Mindfulness/UMASS, under Saki Santorelli, Bob Stahl og Florence Meleo-Meyer, og har deltaget i flere workshops,retrætes og konferencer med Jon Kabat-Zinn. Benita har pt. undervist i ca 37 MBSR forløb i Danmark, samt 2 i USA. Hun har derudover deltaget i flere 7-9 dags ”silent retreats”, både på Spirit Rock nord for San Francisco, ledet af Wes Niskers, og på Gomde i Danmark, ledet af John Peacock og Christina Feldman, co-founder af Gaia House i England samt ikke mindst Joseph Goldstein, der er en af de dygtigste og mest erfarne vestlige vipassana lærer i nyere tid. Benita er en af de første MBSR-lærer, der pr 2015 må undervise i fortsætterforløbet til MBSR, der hedder "Interpersonal Mindfulness Programmet/IMP".
Benita holder foredrag og forelæsninger om mindfulness, relateret til både sundhedsvæsenet og arbejdspladsen, bl.a. på Folkeuniversiteterne og i virksomhedsregi. Benita er medstifter og bestyrelsesmedlem af Mindfulnessforeningen Danmark, og hendes inspirationskilder stammer primært fra USA, hvor Benita jævnligt deltager i virtuelle workshops og foredrag med bl.a. Tara Brach, Jack Kornfield og Dan Siegel.
Sidst men ikke mindst har Benita også opøvet kompetence som retræte-arrangør under Mindfulnessforeningen Danmark. 

Hvis du vil vide mere:
Jeg har i mange år interesseret mig for sammenhængen mellem krop og sind, stillet spørgsmålet om, hvad bevidsthed er, søgt livets dybere mening og haft en tro på det gode i mennesket og på, at vi er i fortsat udvikling. Jeg interesserer mig for kroppens fortælling, kropssproget, og alt det kroppen husker. Jeg har skrevet speciale indenfor positiv psykologi, og undersøgte muligheden for selvoplevelsens fortsatte/spirituelle udvikling ud fra en erkendelse af, at der findes oplevelser af ren væren, der adskiller sig markant fra den normale selvoplevelse, hvor vi er i fuld gang med en hel masse gøren.

Hvordan påvirker vores sind, dvs.vores tanker og følelser, vores krop? Og omvendt? Og hvordan kan man forstå sundhed og sygdom, hvis man ikke er tilhænger af den dualistiske opfattelse af krop og sind som to adskilte størrelser? Ønsket om at besvare disse spørgsmål fylder mit liv, og jeg er på et fortsat rejse, hvor jeg møder mange spændende mennesker, der deler min passion. Bla. er jeg meget inspireret af Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli, Bruce Lipton, Joan Borysenko, og Eckhard Tolle.

Som psykolog har jeg arbejdet med stress hos medarbejdere, og i forståelsen af stress som et symptom på vores fortravlede hverdag, der i høj grad mindsker vores trivsel og livsglæde, kommer min interesse for krop og sind virkelig i spil. For stress er jo en fysiologisk reaktion på vores mentale og emotionelle vurdering af, at vi er i fare, og ikke kan kontrollere situationen på fornuftig vis. Ved stress ser vi samspillet mellem sind og krop meget tydeligt. Det gode i denne sammenhæng er, at vi så kan gøre noget ved det, vi kan arbejde mentalt og emotionelt med vores automatiske reaktioner, så vi opnår en større grad af frihed til at reagere bevidst. Set i et udviklingsperspektiv er denne udfordring lig med et kvantespring i vores mentale og emotionelle udvikling, hvor vi styrker vores metakognitive evner, der igen hænger sammen med positive neurofysiologiske ændringer i den måde, vores hjerne fungerer på. Det er meget, meget spændende, og det hele sker ved hjælp af meditation! 

Jeg har boet 5 år i Californien, lidt syd for San Francisco:
Min mand og jeg tog på eventyr til det forjættede land med den smukke, blå himmel, og vendte hjem med vores dejlige, to små drenge, og for mit vedkommende en instruktør uddannelse i ”mindfulness baseret stress reduktion”, som jeg tog hos Center for mindfulness in medicine, health care, and society ved Massechussets Universitets medicinske afdeling. Uddannelsen omfatter deltagelse i retrets, hvor Jon Kabat-Zinn, Ph.d og Saki Santorelli underviste i mindfulness meditation, samt ikke mindst mine egne undervisningserfaringer hos både Santa Cruz Medical Foundation og i eget regi. Jeg er én af de få mindfulness instruktører i Danmark, der er registreret hos ”Center for Mindfulness” ved Massethussets Universitetet, og jeg har desuden flere års meditationserfaring.

Mine fritidsinteresser:
Jeg bor i Birkerød med min familie, hvor jeg i min fritid nyder at være sammen med familie og venner, nyder den smukke nordsjællandske natur, enten med løbeskoene på, eller fra hesteryg.

Praktisk info om Det danske Institut for Stress:

Det danske Institut for Stress,
v. psykolog Benita Holt Rasmussen

a: MBSR undervisning: Nørregade 41, København. Lokale 430.
t: 30 28 39 85
e: kontakt@institut-for-stress(.)dk
w: www.institut-for-stress.dk

CVR-/SE nr: 33324472 

Benita Holt Rasmussen

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011