Det Danske Institut for Stress

Forebyg stress på arbejdspladsen

Følgende stammer fra pjecen ”stress-gode råd om forebyggelse og rådgivning” udgivet af Bispebjerg Hospital ved Overlæge dr.med. Bo Netterstrøm

Sådan forebygger man stress på arbejdet:

  1. Læg en plan for, hvad du vil på længere sigt
  2. Vær faglig klædt på til opgaverne
  3. Prioriter dine opgaver
  4. Planlæg og strukturer din tid med luft til det uventede
  5. Lær at sige fra
  6. Uddelegér arbejdet
  7. Lær dine kolleger at kende, og brug dem
  8. Brug din leder og kolleger som støtte
  9. Hold pauser
  10. Fokuser på det, du nåede.

Forebyggende råd til arbejdslivet:

Planlæg og strukturer din tid:

Det nedsætter risikoen for stress, hvis man har et mål med sine aktiviteter. Lav derfor en plan for, hvad der skal nås karrieremæssigt inden for de næste år. Læg også en plan for og prioriter, hvad der skal nås den næste uge og måned og sørg for at planen er realistisk med plads til det uforudsete. Jo mere der kan skrives ind i en kalender, jo mindre behøver man at tænke på det.

Udfør det du kan og lad andre klare resten:

Vær sikker på at du har den nødvendige faglige viden og støtte, før du kaster dig over en ny opgave. Sig fra, hvis nye opgaver ikke indgår i dit tidsskema og de ikke har en højere prioritet end dem, du er i gang med. Ellers må andre udføre dem. Tænk på det du nåede og planlæg, hvordan du når det, der ikke blev tid til.

Brug kolleger og leder:

Plej dit sociale netværk også på arbejdspladsen. Kolleger kan også bruges til at støtte dig og at læsse af på. Sørg for, at du kan tale med din nærmeste leder om, hvordan du udfører dit arbejde, så du når det, der forventes. Hvis arbejdet fylder for meget og stresser dig, må du få det tilrettelagt bedre i samråd med din leder. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må du overveje et andet job.

Det er vigtigt at holde pauser og få gearnet ned nogle gange i dagens løb. Brug pauserne med dine kolleger til at snakke om andre fornøjelige ting end arbejdet.

Forebyggende råd til virksomheden:

Stresspolitikken er krumtappen:

Medarbejderne skal føle, at de har indflydelse på deres arbejdsforhold. At de udvikler sig og at det er rart at gå på arbejde hver dag. Derfor er udvikling af en stresspolitik, som de ansatte føler medejerskab af vigtigt for at forebygge stress.

Rolleklarhed og mening.

Hver medarbejder skal have en helt klar fornemmelse af, hvad der forventes af hende eller ham og samtidig vide, hvad de øvriges funktion er. Forudsigelighed i form af relevant information i god tid nedsætter stress niveauet. Det giver også mening i dagligdagen og er med til at udvikle den enkelte.

Socialt samvær:

Rammerne for at være sammen i pauserne skal være i orden. Omgangstonen bær gennemgå et eftersyn. Hvordan taler vi til hinanden? Og er vi sikre på, at der ikke er nogen, der bliver mobbet?

Ledelse:

Det er vigtigt at den enkelte leder føler sig fagligt klædt på til sine ledelsesopgaver. Er uddannet til konfliktløsning og til at se, når en medarbejder trænger til støtte enten fagligt eller personligt. Lederen skal skabe trygge rammer for de ansatte og sørge for, at alt går retfærdigt til.

Du kan læse mere om Vores interventionsmuligheder her.

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011