Mål dit stressniveau

Test dit stressniveua.  Den mest brugte stress test i Danmark og internationalt er PSS “Cohens Perceived Stress Scale”. PSS består af 10 spørgsmå, der handler om, i hvilket omfang svarpersonen inden for de sidste 4 uger har oplevet sit liv som …

Stress Test Read more »