Det Danske Institut for Stress

Smartphones gør danskere sygeEller kan i hvert fald være en medvirkende årsag til, at 35.000 danskere dagligt sygemelder sig på grund af stress ! Og hvorfor nu det? Som jeg udtaler i artiklen af samme overskrift i Politiken lørdag d. 19 Nov 2011, er problemet med smartphones bla, at den forhindrer os i at tage pauser. I S-toget ser jeg mange sidde ”klistret” til deres smartphones, og jeg må da også indrømme, at jeg har observeret dens tiltrækningskraft på egen krop ( eller sind), mærket hvordan den drager én, når man har et ledigt øjeblik. ”Jeg kan også lige tjekke Facebook!” lidt tidsfordriv, og ja, det er sædvanligvis godt at være social. Dem der har gode venner, er mindre syge, end dem, der er ensomme. Men fordi hele verden så at sige er til vores rådighed når som helst, via internettet på smartphonen, så kan det være svært at modstå fristelsen, og give sig tid til at være i nuet, tage en mental pause. Og mentale pauser har vi brug for, både krop og sind har brug for en dyb vejrtrækning, eller ti, så vi kan komme ned i gear, ned i kroppen og ud af hovedet. For det er her vi aktiverer det parasympatiske nervesystem, eller bremsen, der er det nødvendige modsvar til speederen, eller et overaktivt sympatisk nervesystem, der er kroppens svar på stress.

Efterhånden som smartphones i stigende grad udleveres af arbejdsgiver, bør arbejdsgiver også udstikke klare retningslinier for, hvornår man skal være tilgængelig, mener Naja Rod Nielsen, der er stressforsker ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Og jeg er helt enig, at arbejdsgiver her bærer et betydeligt ansvar for deres ansattes ve og vel. Men derudover kan man jo overveje, om man som ansat vil takke ja til en smartphone fra arbejdsgiver, og hvis man gerne vil, så spørge ind til, hvornår det forventes, at man er tilgængelig. At have en stresspolitik på enhver arbejdsplads er sund fornuft, og smartphone retningslinier bør være en del af denne politik. 

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011