Det Danske Institut for Stress

U-lykkepiller eller hvad?Hver 12.dansker er idag på lykkepiller. Det er alarmerende af flere grunde. :1) Det er en stigning på 80 % indenfor 10 år. 2) Der er mange bivirkninger. 3)Det kan skabe afhængighed, og problemer med at stoppe igen.4) Forskning tyder på, at 50 – 66 %  af virkningen af antidepressiva skyldes placeboeffekten. 5)Der findes et risikofrit alternativ til antidepressiva i form af psykoterapi.6) Der er alvorlig risiko for tilbagefald når den medicinske behandling stopper.

Man kan i dagens nyheder læse, at professor Peter Gøtzsche slår alarm, fordi antidepressiv medicin udskrives alt for lemfældigt, en holdning der støttes af overlæge på Sct. Hans Hospital, Karen Garde. Problematikken omkring lykkepiller er ikke ny, det drejer sig om medicinalindustriens magt og økonomiske interesser i, at der udskrives så meget antidepressiv medicin som muligt, herunder manglende interesse i at oplyse om de bivirkninger, der er ved at tage lykkepiller. Læser man på faktalink omkring lykkepiller kan man læse følgende primære bivirkninger ved SSRI-medicin/lykkepiller/antidepressiva :  hovedpine, svimmelhed, føleforstyrrelser og kramper, og psykiske symptomer som angst, konfusion, rastløshed og selvmordstanker. Andre hyppige, formodede bivirkninger er symptomer fra mave-tarmkanalen som diarré́, kvalme og opkastning, generelle symptomer og reaktioner som træthed og utilpashed samt symptomer fra huden som udslæt, kløe og øget svedproduktion. Af andre kendte symptomer kan nævnes nedsat seksuel lyst, besvær med rejsning og orgasme, manglende appetit, søvnbesvær, nedsat spytproduktion samt i sjældne tilfælde udløsning af mani.

Vigtigt at oplyse om andre behandlingsmetoder:
Idag anvendes lykkepiller primært over for moderat til svær depression samt til en række angst-tilstand. Men det er vigtigt at oplyse om, at der findes andre, ikke-medicinske og effektive behandlingsmetoder, der er uden de ovennævnte bivirkninger og som heller ikke er afhængighedsskabende. Det er velkendt at samtale terapi, specielt kognitiv terapi, har samme positive effekt som lykkepiller, specielt ved let til moderat depression. I årets sidste nyhedsbrev fra psykologforeningen kan man læse samme overskrift og appel til at gøre op med medicineringsdogmet. Her står: Psykologhjælp virker. I evalueringen af depressionsordningen fra 2011 påviste læge Kaj Sperle og psykolog Rita Fjeldsted, at der er dokumentation for, at psykologerne gør en stor forskel for borgere med let til moderat depression og let til moderat angst. Rapporten påviste: 

  • at psykologbehandling har en positiv effekt og virker bedre end medicin
  • at psykologbehandling havde en positiv effekt på alle patienter – også de fejlhenviste
  • en remissionsrate (symptomfrihed) på 87 %
  • en selvrapporteret effekt på 95 %
  • en patienttilfredshed på 94 %
  • andre sundhedsudgifter falder over tid som effekt af psykologbehandlingen
  • arbejdsfastholdelse/selvforsørgelse kan spores med positiv effekt minimum 4 år efter behandlingsophør
  • personer, som alene får medicin, ses 1½-2½ så stor tilbøjelighed til at overgå til kommunale ydelser og førtidspension

Sidst men ikke mindst : MBCT

Nyere forskning indenfor Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT) tyder også på, at mindfulness træning kan beskytte mod tilbagefald af depression, specielt hvis man har haft 3 eller flere depressive perioder. Groft sagt kan man sige, at jo flere depressive episoder, jo mere lidelse og jo bedre motivation for at gennemføre den mental træning, som mindfulness meditation er. Mindfulness træning opfattes som den fjerde bølge indenfor kognitiv terapi, og den er en lovende og billig behandlingsform med et stort potentiale ift at kunne beskytte de mange, mange depressive mennesker mod de frygtede tilbagefald. MBCT anbefales idag af NICE (National Institute for Clinical Excellence, UK)

Læs her mere om depression og mindfulness-træning, og tilmeld dig det næste evidensbaserede mindfulness-baserede interventionsforløb hos psykolog Benita Holt Rasmussen

 

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011