Det Danske Institut for Stress

Stress er noget, vi taler omStress er en sniger, der lister sig ind på en. Lidt efter lidt forringes både arbejdsglæde, effektivitet og livskvalitet - i værste fald i en sådan grad, at man bliver syg af det. Derfor skal stress stoppes i tide- eller endnu bedre: Stress skal forebygges. 
Men hvordan gør man det ude på arbejdspladsen? Hvordan skaber man en såkaldt stresspolitik?

Èn måde kan være at nedsætte en arbejdsgruppe, (bestående af minimum en leder og en arbejdsmiljørepræsentant) der har til formål at udarbejde, og løbende revidere en intern stress-folder, hvor man beskriver de symptomer og reaktioner, man oftest forbinder med stress. Og videre udarbejder handleplaner for, hvordan man håndterer stress, når den observeres, både hos enkeltindivider og hos gruppen. Det er vigtigt, at der på arbejdspladsen er fokus på at forebygge stress, så der bliver skabt et åbent og imødekommende klima, hvor hverken leder eller kolleger er bange for at tage kontakt og hjælpe den medarbejder, der begynder at udvise symptomer på stress.  Men det skal også være helt legalt at give udtryk for, at man begynder at føle sig stresset. Og så er det godt at man i forvejen har snakket om, hvordan man gerne vil behandles i en sådan situation. 

"Vi finder os ikke i stress!" 

Branchearbejdsmiljørådet udarbejdede i 2010 nogle værktøjer til forebyggelse af stress, som er afprøvet og udviklet i samarbejde med 19 arbejdspladser. Styregruppen bag værktøjerne består af repræsentanter fra Danske regioner, BUPL, Dadl, Danske Bioanalytikere, Dansk Sygeplejerråd, FOA- Fag og Arbejde, KL, Socialpædagogerne og 3F. For mere information se www.etsundtarbejdsliv.dk/stress
"Vi finder os ikke i stress"- er en serie, der består af 8 procesværktøjer, der både kan fungere som stressforebyggende værktøjer, men samtidig også kan bruges til organisationsudvikling bredt set.  Serien tager højde for vigtigheden af:

- at få virkningerne af stressindsatsen til at bide sig fast
- at få indsatsen forankret i hverdagen
- at få alle involveret i processen
- at sammentænke forskellige stressforebyggende tiltag, så man undgår at drukne i aktiviteter 

The Mindful Workplace - en arbejdskultur præget at bevidst nærvær

Mindfulness træning, gennem det forløb der hedder MBSR, Mindfulness Baseret Stress Reduktion, kan tilpasses arbejdslivet, og være med til at udvikle indre modstandskraft/resiliens hos de enkelte medarbejdere samt være med til at skabe en dynamisk arbejdsplads. 
Det danske Institut for Stress tilbyder MBSR forløbet tilpasset erhvervslivet, både til enkeltindivider på åbne forløb, der jævnligt starter op i vores lokaler i det indre København, eller til større grupper internt i organisationer eller på arbejdspladser. Kontakt psykolog og mindfulness instruktør fra CMF, Benita Holt Rasmussen, for at høre nærmere, og evt bestille et uforpligtende møde. 

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011