Det Danske Institut for Stress

Sommerferien er højsæson for stressFagforeninger beretter om stigende stress blandt deres medlemmer før og efter ferien. Det kan man læse i politiken.dk. Her beretter Ole Grønne, der er arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Magisterforening, at sammen med perioden efter nytår, er sommerferien den travleste periode, hvor der sendes flest medlemmer til psykolog med stress. Samme toner lyder fra chefkonsulent i Djøf, Bodil Gavnholt: »I juni og august, hvor mange jo holder ferie, har vi stort set lige så mange henvendelser angående stress som i de øvrige måneder. Det er bemærkelsesværdigt, at så mange henvender sig i denne periode. Det viser, at mange bruger ferien til at reflektere over, hvordan de trives på arbejdet. Jo tættere man kommer på jobstart, jo mere vender tendenser som søvnproblemer og nervøsitet tilbage«.

Jeg er enig i de refleksioner, der fremgår i artiklen. Dvs at de arbejdsmæssige problematikker med stramme deadlines og et stort arbejdskrav, jo ikke ændrer sig pga en ferie, og at man derfor kommer tilbage til det, man forlod, plus sikkert en stor bunke ulæste emails. Ferien kan ikke indfrie de forventninger, vi har til den, specielt ikke hvis vi bruger ferien til at indhente det forsømte på hjemmefronten og i fritidslivet. Vi vil gerne både have tid til afslapning, at lave ingenting og mærke tiden gå rigtig langsomt, og måske indhente den motion, vi ikke havde tid til i det daglige, og have kvalitetstid med ungerne ikke mindst, og måske det kunne blive til en dateaften eller mini-getaway for mor og far også? 
Jovist er ferie godt, og hvis man er heldig, kan man få sovet igennem, og kroppen har tid til at restituere. Hvis man altså prioritere roen. Det ironiske i dette setup er, at man slapper af, for at kunne yde igen på arbejdet, men man når knap hen til den periode, hvor man laver noget for ens egen skyld. Alt efter længden af ferien, selvfølgelig.
Men selvom ro og afslappelse midlertidigt reducerer stress, så øger den jo ikke ens indre resourcer og evner til at håndtere belastende situationer. Hertil kræves der en anderledes læring.

Når jeg holder foredrag om Mindfulness/MBSR (Mindfulness-baseret Stress Reduktions forløbet), så forklarer jeg, at der hvor mindfulness som metode til stress håndtering afskiller sig fra andre metoder er, at den indeholder 3 niveauer; 1. niveau er det rent fysiske, hvor vi kan opnå afslappelse vha aktivering af det parasympatiske nervesystem. Men der findes mange metoder til afslappelse, herunder akupunktur, motion mv. Mindfulness har derudover et psykologisk niveau, hvor man begynder at få indsigt i de underliggende tankemønstre, der er med til at fyrer op under,forstærke og vedligeholde stress. Så man opnår indsigt, men også mange øvelser og redskaber til at få et anderledes forhold til sine tanker, så de ikke har en så altomfattende magt over os, fysisk, emotionelt og mentalt. Sidst men ikke mindst, hvis man ønsker det, indeholder mindfulness også et tredje niveau, som har med spiritualitet at gøre. Det kommer selvfølgelig an på, hvad man forstår ved det spirituelle. For mig handler det om, at man ved længerevarende meditation eller indre fordybelse, glimtvis har kontakt til en dimension i én selv, som ikke er så påvirkelig af "stormene på havets overflade". 

mindfulness som værn mod stress

Hvis du er én af de mange, der oplever, at dine stress symptomer vender tilbage, når ferien er ved at være slut, er du velkommen til at kontakte mig. Selvom det næsten kan betragtes som et alment menneskeligt lod at være stresset, er det ikke noget, man bare skal sidde overhørigt. Kronisk stress forkorter dit liv markant, og du ældes med en faktor 6, samt det øger din risiko for hjertekarsygdomme, diabetes mv. Som min mand så sarkastisk siger, så er der nok ingen fra din forhåndværende arbejdsplads der kommer med blomster til din begravelse, hvis du dør før tid fordi du har slidt dig selv op! Så gør dig selv den tjeneste at lytte til din krop, når den siger stop. Og også helst lidt før. Vi kan alle blive bedre til at håndtere hverdagens udfordringer, og idag har vi vidensskabens ord for, at mindfulness, eller MBSR forløbet kan reducere symptomerne på stress, angst og depression (dvs skabe et bedre, mere robust mentalt helbred). Som vi konkluderer i statusartiklen i Ugeskrift for Læger, så kan det mentale helbred trænes på lige fod med det fysiske helbred, så det er bare med at komme igang. Jo før du lærer mindfulness, jo flere år kan du have glæde af det. Og tro mig, hvis du er stresset, vil ikke kun din arbejdsplads have nytte af, at du lære at håndtere den, så du bliver ved med at være en stabil og god arbejdskraft. Din kære familie vil også elske det, for du bliver et gladere menneske at være sammen med :-)

 

Fortsat god sommer,

Med venlig hilsen

Benita (på ferie i Californien, søndag omkring midnat :-))

Ps: mit næste MBSR hold starter d. 14 august, se her for nærmere info.

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011