Det Danske Institut for Stress

Mindfulness kan skabe positive forandringer i hjernenNeurovidenskabelig forskning tyder på, at mindfulness meditation over tid kan skabe positive forandringer i hjernen. Dr. Richard Davidson er en af de førende videnskabsmænd indenfor dette felt, og "Transform your Mind, Change Your Brain"  er et inspirerende foredrag af Dr. Davidson. Han er direktør for ”laboratory for Affective Neuroscience” og professor i neurologi ved Wisconsin-Madison Universitetet i USA.

Sammen med Jon Kabat-Zinn mf. har han tilbage i 2003 lavet en neurovidenskabelig undersøgelse af MBSR programmets effektivitet. Her undersøgte man 41 stressede medarbejdere i en bioteknologisk virksomhed, som fulgte Mindfulness-baseret Stress Reduktions programmet. Medarbejderne blev tilfældigt fordelt i enten MBSR gruppen (25 medarbejdere) eller en ventelistekontrolgruppe (16 medarbejdere). Hos alle blev hjernens elektriske aktivitet målt ved EEG både før og efter programmet, samt 4 mdr. efter. Davidson fandt, at hos de medarbejdere der mediterede, var den elektriske aktivitet i venstre prefrontale cortex signifikant større end i hjernens højre prefrontale cortex, sammenlignet med kontrol gruppen. Ifølge Davidson står hjernens venstre prefrontale cortex bla. for regulering af positive følelser, glæde og optimisme. Og mennesker med større aktivitet i dette område i hjernen kommer sig hurtigere efter at have oplevet stress, end mennekser, hvor det højre prefrontale cortex er dominerende. Endvidere fandt Davidson et al. at meditations gruppens immunsystem klarede en influenza vaccination signifikant bedre end kontrolgruppen, målt ved en signifikant forøgelse af blodets koncentration af virus-antistoffer. Det er derudover interessant, at graden af øget aktivitet i venstres prefrontal cortex med statistisk signifikans forudsagde graden af forøgede antistoffer efter vaccinationen.   

Venlig hilsen

 

Benita Holt Rasmussen+

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011