Det Danske Institut for Stress

Mindfulnessforeningen DanmarkDanmark er nu blevet en forening rigere. Mindfulnessforeningen Danmark havde stiftende general forsamling fredag d. 31 maj 2013 i Århus, hvor vi var ca. 30 mennesker samlet i Birthe Mokshas dejlige lokaler i Ryesgade. Til bestyrelsen blev valgt Jacob Piet, Lone Fjorback, Kit Appelt, Rikke Lauritzen, Hanna Ågotsdatter og undertegnede Benita Holt Rasmussen, og med Birthe Moksha som formand. Jeg har været med til at stifte foreningen, og vores ønske er at skabe en platform omkring mindfulness der kan forene, opkvalificere og udvikle Mindfulness/MBSR i Danmark. Foreningen er både en interesseforening og en brancheforening. Man kan derfor både melde sig ind og støtte foreningens arbejde som basismedlem, hvor medlemsskabet er åbent for alle med interesse for mindfulness, der støtter foreningens formål. Samt man kan melde sig ind i brancheforeningen med et udvidet medlemsskab, hvis man opfylder kriterierne for at måtte undervise i det fulde MBSR program efter de standarder, der udgår fra Center for Mindfulness, UMASS. Du kan downloade en indmeldelsesblanket her
Det var en dejlig, inspirerende dag, hvor vi var mange samlet, der ønsker at bevare og sikre Mindfulness/MBSR som metode og intervention. Vi startede med en fælles meditation på foreningens formål og intention, ledet af Rikke Lauritsen. Herefter tog Birthe Moksha over og på inspirernde og indlevende vis gennemgik foreningens vedtægter. Vigtigt er det for os, at vi står sammen, og trækker i samme retning, og hvem ved, hvad fremtiden bringer? Som Birthe fortalte, så havde Dansk Cykelist Forbund, der blev stiftet i 1905 nok heller ikke forudset deres vækst og indflydelse her godt 100 år efter, ej heller at el-drevne cykler skulle komme til at se dagens lys. Det bliver interessant at se, hvordan vi ser ud om 100 år :-) og ikke mindst, hvordan mindfulness/MBSR som metode og intervention kommer til at udvikle sig. Undertegnede stod for valg og opstilling til formand og bestyrelse, og derefter sørgede Hanna Ågotsdatter for at opdele os alle i 6 grupper, der hver især skulle brainstorme på foreningens kommende aktiviteter og udvalg. Foreningens hjemmeside bliver en ressourcestærk side med nyeste forskning, lister over kvalificerende MBSR undervisere rundt om i landet, lister med basismedlemmer, der søger ligesindende at meditere med i deres egen by, lister over retræter i MBSR regi, supervisorer ifm. MBSR lærer uddannelsen og meget, meget mere. Vel Mødt ! 

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011