Det Danske Institut for Stress

Mindfulness virker over for kroniske smertetilstandeMindfulness er en meditationsmetode uden religiøse elementer. Den kan også være en stor hjælp for patienter, der lever med kronisk smerte. Det fortæller Peter La Cour, klinisk psykolog fra Tværfaglig Smertecenter på Rigshospitalet på Danskernes Akademi på DR2. Han fortæller, at mindfulness kurset/MBSR forløbet har virket så godt, at det kan være med til at vise vejen for nye behandlingstilbud for kroniske smertepatienter over hele verden."Vi undersøger hvordan et rigtigt og regelret udført mindfulness kursus opfører sig overfor en bred gruppe af kroniske smertepatienter", siger La Cour. Den gruppe af kroniske smertepatienter, der har deltaget i forsøget, er mennesker der har levet med svære kroniske smerter i mange år. Alene af den grund, at ventelisten til Smertecentret på Rigshospitalet er på 2-3 år efter henvisning fra lægen. Det er folk, der fx er blevet ødelagt af et biluheld, eller folk, der er opereret for cancer, hvor stråleskaderne og operationsaret har det svært. Det kan også være folk, der har meget dårlig ryg, og fået indopereret metalplader for at støtte ryggen. Og der er stor interesse for denne medicinfri behandlingsform. Kroniske smertepatienter får nemlig ofte meget store mængder smertestillende medicin, som i store doser har mange bivirkninger, og på smertecentret er målet at skabe en balance i livet hos smertepatienterne, så deres liv kan folde sig ud.

 Smerte er en subjektiv oplevelse.

Smerte er en vanskelig størrelse at måle på, den kan ikke måles objektivt. Derimod kan man spørge ind til folks subjektive smerteoplevelse, hvilket man har gjort i det forkromede forskningsforsøg på Rigshospitalet. Forskerne har målt på bl.a. humør, søvn og energiniveau, og spurgt ind til, hvordan folk har det med at have ondt. Man kan være meget stille og passiv, og have ondt af sig selv, fordi livet ikke flasker sig, men man kan også forsøge at leve livet med de betingelser, der er givet. Og det er her, at mindfulness som et stresshåndterings værktøj, spiller en stor rolle. 

Mindfulness Light er ikke godt nok:

Ifølge Peter La Cour er der en fare ved ikke at bruge tid nok på mindfulness øvelserne. Der er en fare med Mindfulness i de mere lette udgaver, hvor man ikke bruger tid nok på det, og ikke tager det alvorligt nok. Det der virker i mindfulness er den mængde tid og energi, man bruger på at udføre øvelserne. "Det passer fuldstændigt som med fysisk træning. Det er sundt at cykle. Men en lille tur ned til købmanden og hjem igen er ikke det samme som motion, der kan påvirke ens helbredstilstand", argumenterer La Cour og fastslår, at der skal bruges tid og energi og det skal være de rigtige øvelser, for at det har en effekt. Derfor er Mindfulness Light en gang om måneden henne på aftensskolen formentlig ikke nok til at rykke på smerteoplevelsen overhoved, ligesom mindfulness som den findes i damebladene heller ikke fjerner ret meget smerte. Der skal investeres tid og det skal være rigtig gjort, for at vi kan tale om en effekt.

De foreløbige resultater tegner rigtig godt, fortæller Peter. Folk angiver, at de har fået mere energi. Det viser de objektive mål også. Folks humør er forbedret, dvs de er ikke så deprimerede og angste. Men selve smerteoplevelsen er svær at rykke ved, man har de smerter man har. Men det der altså kan opvirkes er, hvordan man lever med det. 
La Cour afslutter det 10 min lange indslag med at fastslå, at deres forkromede undersøgelse beviser, at mindfulness har en plads i behandlingen af kroniske smerter.

Kan du ikke overskue at venter 2 år på behandling:

Den behandling patienterne på smertecentret har fået, er det evidensbaserede 8-ugers Mindfulness baseret Stress reduktions/MBSR forløb, der stammer fra Center for Mindfulness, CFM, UMASS. Benita Holt Rasmussen er uddannet hos CFM, UMASS og underviser i ovenstående forløb, der nu også i Danmerk er anerkendt som effektivt overfor kroniske smerter. Hvis du er kronisk smertepatient, og ikke kan overskue at være på venteliste i 2 år for at få mindfulness behandling mod dine smerter, har du muligheden for at tage det selvsamme forløb hos Institut for Stress ved Benita Holt Rasmussen. Kontakt Benita for en uforpligtende samtale på kontakt@institut-for-stress.dk eller ring 30283985 i dagtimerne på hverdage.  Behandlingen hos Institut for Stress foregår i København.

Den personlige beretning:

En kvindelig MBSR deltager på Benitas forløb, der har kronisk smerte, fortæller her om, hvad hun har fået ud af forløbet:

"For 4 år siden fik jeg en hjernerystelse og en nakke skade, herefter har jeg haft kroniske smerter, høj lys- og lydfølsomhed, hjerneskadetræthed, svimmelhed, koncentrationsbesvær, symptomerne er mange og ofte. Gennem træning af MBSR, har jeg oplevet at kunne nedsætte mit smertestillende medicin forbrug. Jeg bruger især body scan som smerte lindring. Mit åndedræt er blevet min bedste ven, at trække vejret ind og ånde ud i smerten, mens jeg stadig holder fokus på resten af kroppen. Smerterne forsvinder nogle gange helt, andre gange oplever jeg, at smerterne bliver defineret som; en dunken, en spænding, en svien, smerten bliver ”noget” der er der, men uden at det ”smerter” mig! Jeg kan opleve at smerten bliver uvedkommende. Gennem meditation har jeg kunnet træne mit sind, så mine fysiske symptomer, tanker og følelser, nu er nogle jeg kan betragte, de er u-undværlige, de er guidende og vejledende og kan give mig ny indsigt, men de er også vaner og gamle mønstre der ikke er aktuelle mere, og de er absolut ikke altid værd at lytte til! forskellen fra før jeg fik kendskab til MBSR og nu er, at jeg bestemmer…..i alle tilfælde nogle gange!"
~ Janne, MBSR deltager 2014. 

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011