Det Danske Institut for Stress

Mindfulness konferencen i Bella CentretBeretning af Benita Holt Rasmussen; Jon Kabat-Zinnog Saki Santorelli har lige gæstet Danmark ved en stor konference i Belle Centret i København d. 19. juni 2014, hvor 900 mennesker var mødt op for at høre om mindfulness og MBSR. Det er anden gang Jon er i Danmark. Sidste gang var i 2005, hvor Jon husker et meget mindre fremmøde. Så noget er sket på de 9 år, og det er i sig selv bemærkelsesværdigt at 900 mennesker har kunnet, eller prioriteret at tage fri på en arbejdsdag for at høre om mindfulness.
På programmet var hovedtaler Kabat-Zinn, som lå ud med at tale til os i 3 timer. Herefter kom Jacob Piet på og berettede om dansk og international forskning, efterfulgt af Lone Fjorback, der viste klip fra sin nyeste film Mindful Medicin. Saki Santorelli afsluttede dagen med at tale om ”Emptying into Fullness”, om skabelsen af velkvalificerede MBSR-lærer. Dagen sluttede af med A & Q til Jon og Saki, efterfugt af Jon, der signerede den nyeste udgave af ”Lev med Livets katastrofer”, der på dagen var udkommet i 2. oplag i DK, i en ny og revideret udgave.

Why is Mindfulness so Powerful?
- v. Kabat-Zinn

Er der nogen, der oplever noget uønsket i jeres liv lige nu? Spurgte Jon retorisk, op med hænderne hvis I gør det. Ja, det er de færreste, der kan sige sig fri for det. Han spurgte endvidere ud af nysgerrighed, hvor mange af os, der havde en daglig meditationspraksis, hvilket næste 90 % af os havde. Jeg tror det inspirerede han til efterfølgende at guide os i en mindfulness øvelse, der hedder ”choiceless awareness”, eller vipassana meditation med opmærksomhed på, hvad end der er mest tydelig i øjeblikket. Den mest avancerede opmærksomhedsøvelse, der oftest kommer efter intensiv koncentrationspraksis, og er for den øvede meditationspraktiker.
Hvorfor er mindfulness så effektiv? Kabat-Zinns bud på det er, at mindfulness meditation er essensen af den Buddhistiske lære om Dharmaen, eller læren om livets love, der er blevet praktiseret gennem de sidste 2500 år. Kabat-Zinn ærer dermed den tradition, mindfulness er en del af, og tager dermed afstand fra den udbredte misforståelse, at det er ham, der har opfundet mindfulness.  Dharmaen lærer om de 4 ædle sandheder, der fortæller, at lidelse/stress/noget uønsket (dukkha) er en del af det menneskelige grundvilkår. stress=dukkha
Endvidere fortæller Dharmaen os om årsagen til dukkha, og at vi kan lindre dukkha, eller helt slippe for det, samt måden hvorpå vi opnår denne frihed fra lidelse. Kabat-zinn forklarer os, at det ikke er den stressede situation som sådan, der er problemet, men derimod vores reaktion på det, der stresser os. Når vi træner at opnå et ”wise relationship to stress, then stress is not as harmful”, dvs. Når vi træner at kunne respondere på stress og være bevidst nærværende i det øjeblik vi mærker det ubehagelige, så kan vi gradvis undgå at kæmpe så meget imod, og lære at møde det, vi helst vil undgå, med accept og venlighed.

Stress og hjernen.
Kabat-Zinn lagde meget vægt på, hvad stress gør ved hjernen, og citerede Lupien, McEwen et al. 2009 ”Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour, and cognition”, hvor prefrontal cortex (arbejdshukommelse og udførende funktioner), hippocampus ( indlæring og langtidshukommelse) samt amygdala (stress alarmcentral, der vokser som respons på stress) er de tre centrale mål for stresshormoner i hjernen.  Stress har en negativ påvirkning af vores prefrontale cortex, eller pandelapperne, og vi mister både overblikket, og den styrende funktion de har på vores følelsesliv og adfærd.

Jon Kabat-Zinn

Interessen for mindfulness træning er steget nærmest eksplosivt her i Vesten, og Kabat-Zinn er blot én blandt mange vesterlændinge, der i 1960érne rejste til Østen, godt hjulpet på vej af nemmere transport og kommunikation, for at studere Dharmaen. Efter den første kontakt var etableret, hjalp disse vesterlændinge (så som Jospeh Goldstein, Sharon Salzberg, Jack Kornfield m.fl) de buddhistiske mestre med at rejse til vesten for at undervise. Ikke for at udbrede en religion, men for at gøre denne lære tilgængelig, så vi selv kan afprøve den. Historien går, at Buddha blev spurgt ”Er du en Gud?”, hvortil han svarede ”I Am Awake”, (Jeg Er Vågen). Der er derfor ingen doktriner at følge, men nogle retningslinjer til hjælp i udforskelsen af sindets mønstre. Som Kabat-Zinn skrev på én af sine slides (Mindfulness is) fundamentally a liberative practice. Liberation from what? Delusion, fear, ill-will, suffering…..Mis-apprehension of reality and of the nature of self (Einstein) Cultivates wisdom, discernment, balance of mind and heart (emotional intelligence), compassion, kindness.

Klik HER for at se Jons foredrag. Tak til Persona Film for at optage og stille til rådighed.

Det store overblik:

Kabat-Zinn gav os det store overblik over steder, hvor mindfulness træningen bruges; i militæret, i skolerne, på hospitalerne, i fængslerne, og ikke mindst i det engelske parlament, hvor 80 allerede har gennemført MBSR forløbet, og endnu flere på venteliste. Det breder sig som ringe i vandet, og Kabat-Zinn håber at mindfulness bliver hjernens default netværk, så vi bliver rigtige ”humanSoldat der mediterer beings”, med streg under being (væren) i stedet for ”human doings”; at vi kan begynde at leve op til vores navn, og være mere nærværende i stedet for at være fanget i vores egen fortælling, hvor fokus hele tiden er på os selv (I, me and mine). En bevægelse der også indebærer en refleksion over, hvad der udgør et rigt og leveværdigt liv; om effektivitet overtrumfer alt, og jo mere vi anskaffer os, jo bedre. Eller om det at være her, være nærværende på en venlig og imødekommende måde, også kan have værdi i sig selv?

 

Jacob Piet – A Wandering Mind is an unhappy mind!

Jacob Piet fortalte os om et interessant studie af Killingsworth & Gilbert fra 2010. Men inden han gik i gang spurgte han om vores ide om, hvor meget vi mennesker generelt er på autopilot? Alt fra 10 % til 90 % blev nævnt. Studiet fra Killingsworth viser, at vi er fraværende 47 % af vores vågne liv, dvs. at tankerne vandrer et andet sted hen, og vi er ikke koncentrerede om det, vi lige nu laver. De brugte en nyudviklet app til telefonen, der på forskellige tidspunkter spurgte folk, hvad de laver, og hvordan de har det, og om de tænker på noget andet, end det de foretager sig. 2250 mennesker deltog i undersøgelsen, hvilket er et stor antal, og det er den nye teknologi, der gør undersøgelser og ny viden som denne mulig. Man skulle tro, at det er typen af aktivitet, der afgør om vi er fraværende eller ej. Men det er det kun i begrænset omfang. Eneste aktivitet, hvor vi er mere nærværende, er…. du gættede rigtigt….under elskovsagten J Ellers er det ligegyldigt om vi skifter ble, vasker op, kører bil, eller arbejder foran computeren, dvs. at tankerne vandrer på tværs af aktiviteter, og der var en klar sammenhæng mellem at være fraværende og være mindre lykkelig. Konklusionen er, at opmærksomhedsvandring er årsag til, og ikke blot konsekvens af dårligt humør. Og når vi rutinemæssigt lader tankerne vandre, og ikke er tilstede i nuet, så betaler vi en følelsesmæssig pris, som mange af os ikke har lyst til. Klik HER for at opleve Piets oplæg.

A wandering mind is an unhappy mindA wandering mind-resultater

 

Lone Fjorback om at integrere mindfulness i den medicinske behandlerverden. 

Vidste du at ordet ”meditation” og ”medicin” har samme oprindelse i det engelske sprog? Stavelsen ”med” betyder ”right inward measure”, ifølge David Bohm 1980. Lone Fjorbacks forskning i funktionelle lidelser, hvor folk har mange fysiske symptomer uden at lægerne kan finde en klar medicinsk årsag det det, er med til at integrere mindfulness/MBSR i den medicinske behandlerverden i Danmark. (til reference har MBSR forløbet fra starten i 1979 været del af det amerikanske hospitalsvæsen, og været udbudt som ”public health care intervention”). Ifølge Lone er det kun 1/3 af dem, der går til lægen, der bliver kureret for deres symptomer. Derfor er det nødvendigt at tænke mere helhedsorienteret, og se på at sygdom påvirker hele mennesket, både kognitivt, følelsesmæssigt og kropsligt. Du kan her se, eller gense filmen ”mindful medicin” om Lone undervisning i MBSR. Du kan se hele Lones foredrag her.

 

Saki Santorelli ”Emptying into fullness”, the ongoing formation of MBSR-teachers.

Saki Santorelli, der er daglig leder af Center for Mindfulness, Umass, fortalte os om, hvad det, efter hans mening, kræver for at blive en dygtig MBSR-lærer, herunder hvilke kompetencer man skal erhverve sig. Han inddelte kompetencerne i eksplicitte- og implicitte kompetencer; hvoraf de eksplicitte er de nemmeste at tilegne sig og træne, så som at guide meditationerne, lære pensum og curriculum at kende samt viden om gruppeprocesser. Men for at være en troværdig MBSR-lærer med integritet, skal vi leve vores egen praksis ”you have to live inside the curriculum”. Det er derfor det at have en stabil egen meditationspraksis, hvor vi træner at møde det uønskede i vores eget sind, er så bydende nødvendigt for at kunne undervise i MBSR. Vi skal kunne turde være i stilheden, og blive i det alkymiske arbejde og ”soul work” hvor vi dykker ned i dybet og udforsker vores egen frygt. ”Don´t turn your head”, som Rumi fortæller os, ”keep looking at the wounded place, that´s where the light enters”. Saki fortalte den inspirerende fortælling om ærten, der ikke ville ned i gryden og transformeres til en velsmagende suppe. Men gryden er en metafor for ”the crucible”/en smeltepot, hvor varmen og trykket transformerer os, og at MBSR-lærer repræsenterer kokken i fortællingen, der bliver ved med at putte ærten tilbage i gryden, hver gang den forsøger at undslippe, indtil ærten erkender glæden ved transformationen, og selv beder om at blive puttet tilbage. Klik HER for at se Sakis oplæg. Igen tak til Persona Film.

Take home message:

Esensen af både Kabat-Zinns´og Santorellis budskab var, at man ikke kan blive mindfulness underviser ved at tage et weekendkursus i mindfulness. Det er en langvarig proces, med respekt for den tradition mindfulness kommer ud af, hvor det kun er de allerdygtigste og mest rutinerede, der videregiver denne lære. At Kabat-Zinn og Santorelli nu er i Danmark er forhåbentlig med til at løfte mindfulness/MBSR ind i en ny fase, hvor budskabet om den seriøse træning af MBSR-lærer samt evidensen bag MBSR og MBCT kan bane vejen for at få denne behandlingsform og træning i mentalt helbred solidt integreret i det danske sundhedsvæsen. 

Kabat-Zinn, Piet, Fjorback og Santorelli

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011