Det Danske Institut for Stress

Mindfulness på "60 Minutes"CBS News; Programmet 60 minutes med "The newely mindful "Anderson Cooper bringer et indslag om, hvordan det er at prøve mindfulness. Cooper interviewer Jon Kabat-Zinn, der har skrevet 10 bøger om mindfulness, samt afholdt næsten 100 meditations retræter. Vi følger Jon, Anderson og andre højtprofilerede ansatte hos high-tec virksomheder i Sillicon Vally, samt ikke mindst congressman Tim Ryan, der alle giver afkald på deres "devices", og tilbringer nogle dage i stilhed med bl.a. mindful walking og mindful eating. 

Giving up your devices
Anderson Cooper, der efter retrætet har haft en daglig meditationspraksis, er nysgerrig omkring hvorvidt denne mentale work out har nogen synlig effekt på, hvordan hans hjerne fungerer. De aflægger derfor hjerneforsker Judson Brewer et besøg. Brewer taler om mindfulness som "the next generation of exercise", og Cooper ser på computerskærmen, hvordan han har lært at styre, og med vilje kan udløse det man kan kalde "the relaxation reponse" eller "being in the blue zone of mindfulness" 
Cooper afslutter indslaget med at besøge Google, hvor Chade-Meng Tan argumenterer for, at mindfulness øger din evne til fokus, og det at kunne være kreativ og problemløsende, næste på kommando. Dvs som Tan forklarer, at denne mentale, kreative tilstand er noget, du kan lære at få adgang til, når du har brug for det. Men det kommer ikke af sig selv; som Kabat-Zinn pointerer igen og igen; Mindfulness takes practice. 

Vil du gerne lære den samme mindfulness meditation som Anderson Cooper og Tim Ryan ? Psykolog og MBSR-lærer Benita Holt Rasmussen er trænet i at undervise i mindfulness/MBSR hos bl.a. Jon Kabat-Zinn, på retræter der ligner den du ser i indslaget. Har du allerede mødt Benita og erfaret hendes undervisning, vil du kunne genkende Kabat-Zinns eksempler og måde at undervise på. Det er fordi Benita har studeret og trænet mindfulness/MBSR hos Center for Mindfulness, UMASS, som Kabat-Zinn har været medskaber af, og hun har rejst rundt om i verden på retræte og modtaget inspiration og guidning af nogle af de førende mindfulness lærer, herunder bl.a. Joseph Goldstein. 
Se Benitas næste MBSR forløb her

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011