Det Danske Institut for Stress

Kronisk Stress forkorter vores Telomers så vi ældes hurtigereKronisk stress er farligt, fordi det har en negativ indflydelse på vores helbred. Nu begynder forskere så som Elizabeth Blackburn og Robert Sapolsky at forstå de underliggende biologiske processer: Se en klip fra filmen "Stress:Portrait of a Killer" her.

Hvis du er kronisk stresset, er det nok smart at gøre noget ved det, i hvert fald hvis du gerne vil have et langt liv. Nyere forskning viser, hvordan kronisk stress forkorter vores liv dramatisk. Professor Elizabeth Blackburn fra University of San Fransisco fik i 2009 Nobel Prisen i Fysiologi og Medicin, sammen med Carol Greider, for sin banebrydende forskning omkring hvordan kronisk stress påvirker vores telomers. Telomers er en beskyttende kappe for enden af alle kromosomer. Telomers beskytter cellernes kromosomer enten fra at fusionere med hinanden eller rearrangere sig, dvs. abnormaliteter der kan føre til kræft. Simpelt fortalt er længden af vores telomers forbundet med cellernes evne til at dele sig, og dermed også forbundet med alder. Dvs at vores telomers bliver kortere med alderen. Blackburns forskning viser, at kronisk stress kan accelerere den naturlige forkortningsproces af vores telomers, hvorved vi ældes hurtigere og bliver mindre modstandsdygtige overfor aldersbetingede sygdomme, så som hjertesygdomme, diabetes og cancer. Kronisk stress forkorter længden på vores telomers
Hun undersøgte en gruppe mødre, som alle tog sig af deres kronisk syge barn, hvilket er en situation, der er forbundet med kronisk stress. Hun stillede spørgsmålet, om perciperet stress og længden af år, mødrene har passet deres kronisk syge barn, var forbundet med 1)længden af deres telomers, 2) mængden af enzymet telomerase (som beskytter vores telomers fra at blive kortere), og 3)  cellulær oxidativ stress. Hendes resultater viser entydigt og uden tvivl, at kronisk stress er forbundet med både kortere telomers, lavere telomerase aktivitet og højere oxidativ stress. Sagt på anden måde, jo flere år mødrene havde passet deres kronisk syge barn, dvs jo flere år de havde været kronisk stresset, jo kortere var længden på deres telomers, og telomerase aktiviteten var 48 % lavere i denne gruppe kvinder, end i kontrol gruppen (og der var kontrolleret for alder og body mass index). Robert Sapolsky opsummere det med, at for hvert år mødrene passede deres kronisk syge barn, ældes de med det der svarer til 6 år. 
Meditation modvirker kronisk stress og øger telomerase aktiviteten -viser nyere undersøgelse

Telomerase er et enzym, der vedligeholder og reperere vores telomers, og dermed modvirker den skade, kronisk stress udsætter os for helt ned på kromosom niveau. Telomerase kaldes derfor ofte for et "anti-aging" enzym.  Forskere fra University of California at Davis har nu påvist, at mindfulness meditation igennem længere tid, kan øge telomerase aktiviteten, og dermed beskytte kroppen mod aldring. Den korrekte sammenhæng er, at mindfulness meditation skaber positive psykologiske ændringer, så som oplevelsen af større kontrol og oplevelsen af større mening med livet, dvs. større generel velvære, som igen altså påvirker og forøger niveauet af telomerase i cellerne. Forskerne fulgte en gruppe mennesker,(n=30), på et 3-måneders retrete, hvor de mediterede i gennemsnit 6 timer om dagen. Kontrolgruppen var også på 30, og kontrolleret for ift alder, meditationserfaring, body mass index osv. De blev målt på forskellige psykologiske og fysiologiske parametre før og efter det 3 måneder lange retrete. Resultaterne viste, at telomerase aktiviteten var signifikant større hos retrete deltagerne end hos kontrolgruppen. Oplevelsen af større kontrol og mindre neurotisisme samt større mindfulness/bevidst nærvær og Mening med Livet var også signifikant større hos retrete deltagerne end hos kontrolgruppen. Undersøgelsen er den første af sin slags, der kobler meditation og positive psykologiske forandringer med telomerase aktivitet

Venlig hilsen Benita Holt Rasmussen+

 

Tags: kronisk stress, telomers, kromosomer, DNA, aldring, positiv velvære, telomerase, mediations træning, mindfulness meditation

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011