Det Danske Institut for Stress

Ingen sundhed uden mental sundhedHvad betyder mental sundhed og trivsel for vores fysiske helbred? Det spørgsmål stillede Sundhedsstyrelsen tilbage i 2010. Mental sundhed er blevet et nyt indsatsområde, hvor fysisk sundhed ikke længere blot er et spørgsmål om grøntsager, gode motionsvaner, nul røg og moderat indtag af alkohol. 

Centerchef for Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse, Else Smith, ser et stort potentiale i Mental Sundhed. " Det tyder på, at mental sundhed ikke bare er en beskyttende faktor over for visse psykiske lidelser, men også har betydning for et bredere spektrum af sygdomme. Det betyder faktisk noget, hvordan vi går og har det"-udtaler hun.

Hvad er mental sundhed?

WHO definerer mental sundhed som " en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdagens udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet"

Desværre rammer mental sundhed ikke alle sociale grupper ligeligt. Som på andre sundhedsområder er der også her social ulighed, og det er de dårligst stillede, der har det værst. Den seneste Sundheds-og sygelighedsundersøgelse (SUSY) fra 2005 viser, at 10 % af den danske befolkning scorer lavt på en score for mental sundhed.  Og her er det værd at bemærke, at kvinder rapporterer dårligere mental sundhed end mænd. Også børn og unge har det psykisk dårligt. Undersøgelser peger på, at 34 % af pigerne og 19 % af drengene har depressive symptomer, og i hver klasse sidder der børn, som er stressede, føler sig ensomme, eller har svært ved at falde i søvn. Ifølge professor Bjørn Holstein tegner der sig i den danske forskning et billede af, at der er tydelige kønsforskelle, tydelig social ulighed, tydelig sammenhæng med familieforhold og immigrationsstatus, når det gælder mental sundhed. Særlig pigerne er hårdt ramt, og det samme glæder børn i sammenbragte familier og efterkommere af indvandrer og flygtninge. 

Professor i psykiatri ved Helsingfors Universitet, Kristian Wahlbeck, slår fast, at mental sundhed vil være den største sundhedsudfordring i fremtiden. Og han udtaler "Når vi taler om mental sundhed handler det om mere end fravær af psykisk sygdom. Det handler heller ikke så meget om, at individet skal lære at tænke positivt. Det drejer sig i højere grad om at skabe et miljø og et samfund, som mennesker trives i. 

De psykologiske faktores betydning for helbredet.

Professor dr. med. Bobby Zachariae fra Psykoonkologisk Forskningsenhed, Århus Universitet har gennem mange år beskæftiget sig med positiv psykologi, og han har været en del af Sundhedsstyrelsens følgegruppe for mental sundhed. Ifølge Zachariae er der ingen tvivl om, at positive følelser påvirker vores immunsystem og hjerte-kar system. Men ligeså vigtig er vores adfærd, for hvis man er stresser, så spiser man ikke så sundt, man sover dårligere og man er ikke så fysisk aktiv.  Han peger på den gode dokumentation for, at stress er forbundet med øget sygelighed, øget risiko for hjerte-kar sygdomme samt generelt har betydning for vores levealder og fysiske helbred. 

Beskyttende psykologiske faktorer:

-Oplevet kontrol og indflydelse
-Høj tiltro til at kunne håndterer udfordringer
-Optimistisk livssyn
-Social støtte, integration og rummelighed
-Følelsesmæssig kompetence
-Meningsfuldhed og sammenhæng
-Positive livsværdier (fx altruisme og tilgivelse)

Overfor disse beskyttende faktorer står de stressfremmende faktorer, som er :

-Hjælpeløshed/manglende indflydelse
-Lav tro på egne evner
-Pessimisme
-Isolation/udelukkelse/ensomhed
-Utilstrækkelig følelsesmæssig kompetence
-Meningsløshed
-Negative livsværdier (fx egoisme og hævngerrighed) 

Mindfulness træning fremmer den mentale sundhed.

Den danske psykiater og mindfulness-forsker, Lone Fjorback, konkluderer i sin Ph.D, at forskningen viser, at Mindfulness-Baseret Stress Reduktion programmet kan forbedre det mentale helbred, herunder mindske symptomer på stress, angst og depression. Endvidere kan MBCT (Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi) nedsætte risikoen for tilbagefald af depression, således at behandlingen nu anbefales af NICE ( National Institute of health and Clinical Exellence). 

Men mindfulness er ikke et koncept man kan tænke sig til, eller bare en god ide man kan tage til sig. Mindfulness er en tilstand, der kan opstå af sig selv, gennem en træning, der hovedsagligt består af ikke at gøre noget. ( non-doing). Den træning er utrolig svær, fordi det for mange er en hel ny form for læring. 

Det der er specielt ved MBSR/MBCT er, at mindfulness skal være integreret i underviseren og programmerne indeholder længere perioder med tavshed. I den nyeste mindfulnessliteratur (fx Clinical handbook of mindfulness, Fabrizio Didonna 2009) pointeres det at man ikke skal bilde sig ind, at man fuldt forstår mindfulness eller kommer i nærheden af at praktiserer det fuldstændigt. Mindfulness er en færdighed, der kan udvikles og trænes livslangt. 

Jeg, psykolog Benita Holt Rasmussen, er uddannet mindfulness-instruktør samme sted i USA som Lone Fjorback, nemlig ved Center for Mindfulness, Massachusets Universitetet Medicinske Afdeling. Lone og jeg er samarbejdspartnere, og fælles for os er, at vi netop har den længerevarende træning i mindfulness meditation, der er nødvendig for at kunne undervise i det 8-uger lange MBSR program. Se her for nærmere information om kommende mindfulness-træning; en træning, der kan fremme din mentale sundhed og dermed også din fysiske sundhed

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011