Det Danske Institut for Stress

Funktionelle LidelserFunktionelle Lidelser er i disse dage eksponeret i medierne, og det er en reflektion af, at viden om, og anerkendelse af denne lidelse er i vækst. "Man kan opleve, at maven gør ondt, og hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten ikke til at holde ud, og hjertet slåt hurtigt. Musklerne er ømme. Og trætheden er som en tung dyne, der har lagt dig ud over tilværelsern"- sådan beskrives nogle af symptomerne hos en patient med en funktionel lidelse i pjecen "Når kroppen siger fra" . Lidelsen kan ofte begynde med, at man oplever stress, fx at man konstant bliver presset af sin chef, at ens barn er alvorligt syg, at man er blevet skilt, eller bliver mobbet i skolen. Lidelsen kan også igangsættes af en infektion. Og hvor nogle reagerer på stress eller belastning med depression eller angst, er der andre, der reagerer med fysiske symptomer. Stress og belastning er ikke nødvendigvis årsag til lidelsen, men snarere en udløser/medvirkende faktor. Meget tyder på, at folk, der udvikler en funktionel lidelse har en mefødt sårbarhed herfor.  

Man kan sige, at funktionelle lidelser er tilstande (gruppe af sygdomme), hvor man er plaget af fysiske symptomer, og hvor der ikke kan påvises kendte medicinsk og kirurgisk sygdom. Vi  kan alle opleve fysiske smerter eller ubehag, som ikke skyldes en kendt fysisk eller psykisk sygdom, men hos folk, der lider af en funktionel lidelse, forsvinder symptomerne ikke af sig selv, og de oplever et markant nedsat funktionsniveau i hverdagen. Funktionelle lidelser omfatter både diagnosen "Bodily Distress Syndrom"  og Helbredsangst. 

Ved en funktionel lidelse befinder kroppen sig i en form for alarmtilstand, hvor der produceres store mængder stresshormoner. Mange af de symptomer, der er til stede ved en funktionel lidelse, er de samme, som man kan opleve ved stress. Derfor er denne lidelse yderst vigtig at have opmærksomhed på, her ved det Danske Institut for Stress. 

Man mener at omkring 300.000 danskere har en funktionel lidelse. Det betyder, at funktionelle lidelser er lige så almindelige som fx depression.  Med til den samlede forståelse hører, at patienter, som man idag vil tilskrive diagnosen "bodily Distress Syndrom" (BDS) tidligere får fået stillet diagnosen fibromyalgi, andre kronisk træthedssyndrom, kronisk hypermobilitetssyndrom, kronisk piskesmæld, kronisk tennis-og golfalbue, ittireret tyktarm, duft-og kemikalieoverfølsomhed og mange andre. Men den nyeste forskning hos Forksningsklinikken for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitet, med professor Per Finck i spidsen, tyder på, at disse mennesker ikke har mange forskellige sygdomme, eller diagnoser. Og at man kan samle sygdomsbilledet til diagnosen funktionel lidelse. 

I 2007 undersøgte man hos ovennævnte Forskningsklinik symptomerne hos 900 patienter med funktionelle lidelser. Og symptomerne fordelte sig i 4 grupper:

  • symptomer fra hjerte-kredsløb
  • symptomer fra maven-tarmsystem
  • symptomer fra bevægeapparatet
  • almene symptomer/nervesystemet

Behandling:

Da patienter med BDS har et højt sundhedsforbrug, lav helbredsrelateret livskvalitet samt nedsat funktionsniveau, er det yderst vigtigt at de får tilbudt den rette behandling. På forskningsklinikken tilbydes det gradueret fysisk træning samt kognitiv terapi, herunder Mindfulness terapi. Mindfulness terapi er bygget op om det evidensbaserede MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) program, der strækker sig over 8 uger, samt indeholder psykoedukation til patienterne.  Lone Fjorbacks Ph.D resultater viser, at 70 % har effekt af behandlingen og at 30 % har meget stor effekt ( samt at 75 % får forbedring af sygdomsangst). 

Lone Fjorback konkluderer, at mindfulness terapi kan have et potentiale til signifikant at forbedre funktion, livskvalitet og symptomer, forebygge social nedgang samt reducere samfundsudgifterne. 

En pressemeddelelse af 04/06 2012 fra Forskningsklinikken for Funktionelle forstyrrelser lyder:

Speciallæge i psykiatri Lone Fjorback har i et ph.d-studie undersøgt 119 patienter med Bodily Distress Syndrome (BDS). BDS er en videnskabeligt funderet diagnose, der samler forskellige funktionelle lidelser, som fx fibromyalgi, kronisk smertesyndrom, kronisk piskesmæld m.fl. En stor del af disse patienter har hidtil ikke haft noget effektivt behandlingstilbud.

Ph.d.-studiet ”Mindfulness and Bodily Distress” viser, at de sociale og økonomiske konsekvenser af BDS er alvorlige. Patienter med BDS har i op til 10 år før de kom i relevant behandling været mindre selvforsørgende og har haft flere uger med sygedagpenge og arbejdsløshed end baggrundsbefolkningen. Tidligere undersøgelser har vist, at individuel kognitiv terapi og psykiatrisk konsultation har positiv effekt for patienter med BDS. Det nye studie viser, at Mindfulness Terapi både har større og hurtigere effekt end den eksisterende behandling.

Det mest markante fund er, at blandt de patienter, som fik tilbudt den eksisterende behandling, fik 45% tilkendt førtidspension, mens der blandt de patienter, som fik tilbudt den nye behandling med Mindfulness Terapi, kun var 25%, som fik tilkendt førtidspension et år efter endt behandling. Samlet set er konklusionen, at Mindfulness Terapi kan have et potentiale til signifikant at forbedre funktion, livskvalitet og symptomer, forebygge social nedgang samt reducere samfundsudgifterne.

SE HER DIT NÆSTE MBSR FORLØB.

Yderligere information:

Der er lige udkommet en ny fagbog, redigeret af Per Fink og Marianne Rosendal, "Funktionelle Lidelser-udredning og behandling", men også pjecen "Når kroppen siger fra" er meget informativ. Se hjemmesiden www.funktionellelidelser.dk

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011