Det Danske Institut for Stress

Mindfulness træning hjælper kræftpatienterMeditation, yoga og nærvær i nuet kan hjælpe kræftpatienter i kampen mod angst og depressioner. Det viser en ny analyse af 22 forskellige undersøgelser af brugen af mindfulness træning på kvindelige kræftpatienter. Analysen er gennemført af Jacob Piet, Hanne Wurtzen og Bobbi Zachariae ved Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse.Der er tale om den største samlede analyse med data fra 1.403 kvindelige kræftpatienter. Forskerne fandt, at de træningsprogrammer, som kombinerer kognitiv behandling med mindfulness, meditation og yoga, har positiv effekt på angst og depression.

 "Vi har nu dokumentation for, at mindfulness-baseret psykologisk behandling kan være et relevant tilbud – ikke kun til raske – men i særdeleshed til patienter med psykiske vanskeligheder som følge af en alvorlig sygdom som kræft", fortæller Bobby Zachariae, professor på Enhed for Psykoonkologi og sundhedspsykologi på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Og Hanne Würtzen ,Ph.d. studerende og psykolog,  supplerer :" Det er en vigtig viden, fordi vi har en behandling, som ikke har bivirkninger. Mindfulness giver også patienten selv en mulighed for at handle og tage aktivt hånd om sit sygdomsforløb. Mange patienter efterlyser netop metoder, så de selv kan gøre en indsats for at få det bedre".

Hvordan hjælper mindfulness cancerpatienter?

Målet med at træne mindfulness er at lære mere effektivt at håndtere de oplevelser, man har, og møde ens tanker, følelser og kropsfornemmelser med ikke-dømmende, og kærlig opmærksomhed. Man øver sig på ikke at have modstand på hvad livet byder en, hvilket ofte kan lede til en undgåelsesadfærd, og man træner at kunne rumme følelser, positive som negative, dvs opnår en større følelsesmæssig tolerence. Man øver sig i at imødekomme og gradvis acceptere intense kropsfornemmelser og emotionel ubehag gennem de forskellige formelle mindfulness øvelser så som body scan, siddende meditation, yoga og gående meditation. Mindfulness øvelerne giver kræftpatienterne gradvis større kontrol over opmærksomheden (attentional skills), hvorved de bliver i stand til at genkende automatiske aktiveringer af dysfunktionelle tankeprocesser, herunder depressiones-relatered rumination (grublerier), samt også at slippe disse grublerier og vende opmærksomheen tilbage til núet, som det udfolder sig i øjeblikket. 
Kernen i MBSR er derfor en udviklende evne til at træde et skridt tilbage fra den normale analytiske og problemløsende tankegang, og ganske simpelt tillade ens oplevelser at være, som de er. For kræftpatienter er det en begyndend frihed for tanker, der forståeligt nok kredser enten omkring fortiden, fx hvorfor man har fået kræft, handlinger eller vaner man fortryder, eller tanker der kredser om fremtiden; bekymringer om intens smerte, eller måske om man i det hele taget overlever, og hvad der skal ske med ens famile. At kunne lære at find et indre, fredeligt rum, fri for disse forstyrrende tanker, kan være en lise for os alle, og specielt for kræftpatienter. Det er uvurderligt at kunne give kroppen den dybe ro og positive opmærksomhed, som den får fx via body scan øvelerne, og det kan yderligere have en positiv effekt på immunforsvaret.  

Sådan kommer du videre.

Er du interesseret i at lære mindfulness som en metode til at kunne tage aktivt del i din egen sundhed, eller kender du én tæt på, som kan have gavn af et lære mindfulness, så kontakt Benita Holt Rasmussen, psykolog og uddannet mindfulness-instruktør ved Center for Minfulness i USA. Benita samarbejder med mindfulness-forsker ved Aarhus Universitet, Lone Fjorback, og har undervist om Mindfulness hos folkeuniversitetet, hvor også Jacob Piet var oplægsholder.  

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011