Det Danske Institut for Stress

Sådan får du succes med din meditationJeg vil i det følgende øse lidt ud af mine erfaringer og fortælle dig ”hemmeligheden” bag succes med at mediterer. Noget af det, man som nybegynder skal være opmærksom på. Jeg har igennem de sidste 7 år undervist over 500 mennesker i Mindfulnessbaseret Stressreduktion, ofte forkortet til MBSR. MBSR er et internationalt anerkendt og videnskabeligt dokumenteret forløb til at lære at møde stress og udfordringer på en måde, der ikke fører til en længerevarende stresstilstand.

”Jeg vil bare have lidt mere ro”

Når jeg i starten af et MBSR forløb spørger deltagerne, hvorfor de er kommet, og hvad de gerne vil have ud af forløbet, svarer langt hovedparten noget i retning af: ”Jeg vil bare gerne have lidt mere ro”, ”Jeg vil gerne have nogle værktøjer til at kunne slappe lidt mere af, og skrue ned for tankerne, der kører alt for hurtigt” eller ”Jeg er sådan en, der kun lever oppe i mit hoved, og jeg er ved at blive skør af det. Jeg vil gerne lære at mærke min krop bedre og komme mere tilstede i nuet”.
Ja, det kunne jo være skønt hvis der fandtes en knap, der kunne slukke for den indre konstante tankestrøm! Lidt a la hvis man bruger høreapperat og slukker for den ydre larm. De fleste ved heldigvis godt, at en sådan knap ikke findes, selvom vi ville ønske den gjorde. De fleste, eller mange, ved efterhånden også godt, at vejen hen imod indre stilhed har noget at gøre med at mærke kroppen og være tilstede i nuet.

Det er helt ok at ønske sig et andet sted hen; at man begynder sin meditationstræning med den motivation at ville opnå en bestemt, fredsfyldt tilstand. (Med mindre smerte, fysisk eller psykisk,  mere glæde etc)

 

Meditation, også mindfulness meditation, er en strategi.

For at opnå størst mulig succes med din meditation, er det hensigtsmæssig at forstå meditation som en strategi, du lærer og anvender i mødet med det, som er. Dvs i mødet med både det ubehagelige, det neutrale og det behagelige. (Det er blot sværest i mødet med det ubehagelige, med det som stresser os, men i princippet er det samme ”teknik” også i mødet med det, som vi godt kan li.)

Lidt nørdet kan man sige, at meditation har to essentielle komponenter:

1)      Man forsøger i første omgang at holde et fokus, som man synes giver mening. Det  kan fx være et indre fokus så som åndedrættet, eller hænderne, eller hvis man bedre kan lide et ydre fokus, så fx lyde. Dvs. opmærksomheden er fokuseret, den har en retning.

2)      Dernæst forsøger man at have en bevidst og ikke-dømmende (nysgerrig, tilladende, accepterende) bearbejdning af forholdet til dette fokus. Dvs man forsøger at møde irritationen, skammen, skuffelsen etc med en tilladende holdning a la ”det er ok, sådan har jeg det lige nu”.

Som jeg har fremhævet i teksten med kursiv og blå farve, er meditation et forsøg, en undersøgelse. Er det muligt at møde den svære følelse med accept, bare lige i dette øjeblik? Måske er det muligt, måske er det ikke? Du kan ikke vide det på forhånd, men du kan undersøge det. Og med undersøgelsen kommer også erfaringen; så hvordan er det så, at møde den svære følelse med større imødekommenhed? Gør det en forskel?

Der er KUN DIG, der kan undersøge dette for dig; du skal gøre dig dine egne erfaringer. (men forskningen viser, at langt de fleste svarer ”JA”, at det faktisk gør en positiv forskel).

”Jeg kan ikke finde ud af det her. Alle andre ser ud til at klare det meget godt,  men det virker ikke for mig”

Hvis du har haft det sådan, mens du lytter til forskellige mindfulness-apps, ja så er du ikke alene. ”Fejlen” du begår er at tro, at du skal opnå en bestemt ”mindful” tilstand. Og kun når du har opnået denne tilstand, ”virker” teknikken på dig. Problemet er her,  hvordan man afgør, om man er mindful nok? Hvem skal vurdere det? Hvis du bruger dit eget sind, til at vurdere det, og dit sind er ret kritisk anlagt, vil du sandsynligvis ofte vurdere, at du ikke er mindful nok! Du forstærker altså den indre selvkritik og den indre præstationstrang, i stedet for at mindske den.

Det er ret svært ikke at falde i denne fælde, ja faktisk vil jeg sige, at vi alle gør det. Er du nybegynder, og ikke får nogen kvalificeret hjælp, vil jeg tro, at du ofte eller hele tiden begår denne fejl. Er du mere rutineret, falder du stadig i denne fælde i ny og næ, men forhåbentlig er du blevet bedre til at erkende, når du er faldet i!. Det er derfor VI ALLE har brug for en kyndig, og mere erfaren meditations-lærer. Selv mennesker, der har mediteret i mange år, har brug for vejledning i ny og næ. Ja man har kontinuerligt brug for både vejledning og inspiration.

Jeg håber at du har fået et bedre forståelse af, hvad mindfulness meditation er, og at du har lyst til at undersøge denne tilladende strategi i forhold til det, der stresser dig. Metoden er jo ikke en mirakelkur, der magisk ændrer de ydre forhold, som stresser dig. Men vi starter her, hvor vi har størst succes med at ændre noget, nemlig hos os selv.

 

Det danske Institut for Stress afholder løbende MBSR-forløb. Vi arbejder efter de etiske retningslinjer udarbejdet af mindfulnessforeningen Danmark.
Se næstkommende forløb her. 

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011