Det Danske Institut for Stress

Angst og mindfulness

Mindfulness baseret stress reduktion/MBSR er et evidensbaseret forløb, der kan lindre symptomer på angst. Du lærer at blive bedre venner med dine angst symptomer, og har dermed mulighed for at leve et liv, hvor angsten fylder mindre.

Maria fortæller, hvordan mindfulness træningen hjælper hende med angst:

Jeg har altid været lidt bange for at være alene med mig selv og mine tanker, fordi det er i den situation, at jeg oftest oplever angst. Efter MBSR forløbet har jeg fundet ud af, at når jeg mediterer, er jeg i et "safe place" i mit sind. Nu er jeg bevidst om, at der findes et sikkert sted inde i mit hoved, og jegkan tage derhen, hvis jeg har brug for det. Jeg er derfor ikke længere bange for at være alene med mig selv.

Malene fortæller sin historie, og hvad MBSR forløbet har lært hende om at leve med angst:

 "Jeg har lidt af angst, siden jeg var 13 år gammel. Den gang var der ikke noget, der hed socialfobi, og angstlidelser som vi kender det i dag var slet ikke beskrevet. Så mit første møde med angsten var skræmmende og meget ensomt. Jeg var som barn udpræget følsom og sensitiv, det vi i dag kalder et særligt sensitivt barn. Jeg stillede meget store krav til mig selv, især i skolen og var en rigtig 11-tals pige. Samtidig led jeg af udtalt trang til kontrol og en mild form for OCD, hvilket jeg stadig slås lidt med i mit voksenliv. Første gang angsten overrumplede mig var i en dansktime under diktat, hvor mine hænder pludselig rystede voldsomt, og jeg havde svært ved at få skrevet ordene ned på papiret. Jeg blev meget bange og følte, at min søde dansklærerinde iagttog mig og så, hvad der skete. Siden fulgte "angsten for angsten" og katastrofetankerne, og jeg led alene i det stille uden at dele det med familie og venner. Angsten for at skrive, når andre iagttog mig, blev til angst for at spise sammen med andre - "tænk hvis jeg rystede på hænderne". De følgende år i folkeskole og gymnasiet gik fint trods angsten, som i perioder aftog. I mine tidlige voksenår (i 20'erne) var jeg igennem gentagne forløb hos psykiater, Stolpegården, psykologer under uddannelse på Kbh.' universitet etc., selv om intet af det rigtigt hjalp. Jeg havde også et enkelt sygemeldingsforløb, hvor jeg måtte stoppe mit arbejde som pædagogmedhjælper i en vuggestue, fordi jeg rystede på hænderne, når jeg skulle give børnene mad. Det var et kæmpe nederlag for mig. Jeg har været igennem to uafsluttede uddannelser, som ikke direkte skyldtes angsten, men nok mere en generel følelse af uro og ikke at slå til. Jeg blev dog færdig som farmakonom i starten af 90'erne og har siden været i forskellige jobs, hvor jeg har klaret mig rigtigt godt. Det mærkelige er, at jeg altid af mine omgivelser er blevet opfattet som en "dygtig og god medarbejder", rolig, udadvendt, snakkesalig og indlevende. Så jeg er lykkedes i andres øjne, men nok aldrig helt i mine egne. I 2000 læste jeg i avisen om et fobiskoleforløb for personer, der led af socialfobi og beskrivelsen passede præcist på mig. Det var en kæmpe lettelse, og jeg startede i gruppeterapi med kognitiv behandling, som også havde en vis effekt. Senere blev jeg medlem af Angstforeningen, hvor jeg også i en periode fungerede som rådgiver på deres telefon.

 Jeg har i dag accepteret, at angsten er en del af min personlighed på godt og ondt, og jeg lever trods dette et rimeligt velafbalanceret liv, vel vidende at angsten også har begrænset mig i nogen udstrækning i mine livsvalg, fx omkring uddannelse. 

Generelt og måske netop pga. min angsthistorie er jeg meget interesseret i personlig udvikling, og da jeg første gang hørte mindfulness omtalt bl.a. i Angstforeningens regi, tænkte jeg, at det måske kunne være noget for mig. Der skulle dog gå et par år, før jeg gjorde alvor af det, men i januar 2015 meldte jeg mig så til et MBSR forløb hos Benita Holt Rasmussen, Det Danske Institut for Stress. Det har været et rigtigt godt forløb for mig og har været lidt af en øjenåbner for mig på mange måder. Jeg kan mærke, at jeg helt intuitivt er begyndt at søge roen og ikke så meget er på automatpilot mere. Konkret i forhold til angsten har jeg oplevet, at det har dæmpet mine symptomer pga. den accepterende og venlige tilgang, vi har lært på forløbett. Jeg var umiddelbart efter forløbets start i en for mig typisk angstsituation, hvor jeg på en teambuildingseance på mit arbejde skulle skrive foran andre. Jeg mærkede angsten snige sig frem med de typiske symptomer som hjertebanken og svedige hænder. Men så brugte jeg de erfaringer, jeg allerede havde gjort ved den første mindfulness gang, hvor jeg sagde til mig selv, "Nu mærker jeg angsten, og det er okay - det må godt være der", og helt af sig selv oplevede jeg, at angsten (kropsfornemmelserne) stille og roligt aftog. 

MBSR forløbet sluttede for et par uger siden, og de forskellige meditationer og især mindfulness yogaen, vi lærte på forløbet, er ved at blive en vane, en daglig rutine. Der kan være dage, hvor jeg ikke lige har tid til at meditere en halv time, men jeg prioriterer at få det ind i min hverdag, om ikke andet bare 10-15 min. åndedrætsmeditation.  Jeg ved, at det er vigtigt for mig at holde fast i - både i forhold til min angst, men i det hele taget for at højne min livskvalitet. 

Sådan kommer du videre:

Ønsker du også at lære mindfulness meditation, som en hjælp til at lære at leve bedre med angst, så se her nærmere information om næste MBSR forløb hos Det danske Institut for Stress.


Hvis du vil vide mere om angst:Forstå angsten

Angsttilstande er karakteriseret ved angstanfald eller konstant tilstedeværende angst, der enten opstår i forbindelse med noget i omverdenen eller spontant. Angstoplevelsen består af kropslige symptomer som hjertebanken, åndenød, svimmelhed, trykken for brystet og psykiske symptomer som uvirkelighedsfølelse og tanker om stor fare, om at miste kontrollen og i sidste instans om at dø. Angstoplevelsen er så gennemgribende ubehagelig, at der oftest udvikles angst for at genopleve angsten-såkaldt forventningsangst.  Forventningsangsten fører igen til undgåelse af situationer, der forbindes med angsten.

Der er mange former for angst, herunder:

Fobiske angsttilstande, hvor angsten optræder i visse veldefinerede situationer, fx angst for edderkopper, højder, blod eller flyskræk.

Socialfobi er angst for deltagelse i sociale situationer med et overskueligt antal mennekser med hovedvægt på angst for at opføre sig pinligt og/eller være udsat for andre kritiske fordømmelse.

Agorafobi er en alvorlig socialt begrænsende lidelse, og er forbundet med at forlade eller fjerne sig mere end 1 til 500 m fra hjemmet. Derfor er der også oftest angst for at benytte offentlige transportmidler. Hertil kommer ubehag ved forsamlinger af et uoverskueligt antal mennesker, befærdede gader og pladser, store forretninger.

Ved panikangst er angsten ikke begrænset til specifikke situationer, men opstår uventet og pludselige i anfaldsform. De kropslige symptomer ledsages ofte af angst for at miste kontrollen over sig selv, blive sindssyg eller dø af hjerteslag eller hjerneblødning.

Ved panikangst ses også ofte (i 20% af tilfældene)  helbredsangst/sygdomsangst. Sygdomsangst er en angstlidelse, hvor man er overopmærksom på kroppen og kropslige symptomer. Normale intermitterende fornemmelser i kroppen, oppustet mave, jag eller stik hist og her, muskelspændinger, der medfører smerte i skulder eller arm, kortvarigt jag i et øre, hovedpine etc tolkes som tegn på alvorlige fremadskridende fysiske sygdomme såsom tarmkræft, sclerose, hjertelidelse, hjernesvulst etc. De fleste går til læge for at blive undersøgt og falder herefter kortvarigt til ro. Angst fremkaldes typisk, hvis man hører eller læser om nogen, der er blevet alvorligt syg eller er død af en speciel sygdom. Man begynder at lede efter 'tegn' i kroppen på, at der er noget galt, det udløser på ny angst, og man må igen til læge og ønsker undersøgelse. 

Ved generaliseret angst er angsten mere konstant til stede. Personen er vedvarende nervøs, rystende, præget af hjertebanken, ørhed mm. Og er overdrevent bekymret for sygdom og ulykke. Specielt denne angstlidelse kan være svær at skelne fra depression, og generelt optræder angst og depression ofte sammen.

Kilde: angstforeningen.dk

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Facebook

LetterheadT: 30283985

E: kontakt@institut-for-stress.dk

Det danske Institut for Stress Copyright 2011