Viden om Stress

Den nyeste stressmodel fra 2001 af Demerouti e. et al.

Stress udgør et stigende folkesundhedsproblem, og kan beskrives som en kortere- eller længerevarende tilstand præget af anspændthed og ulyst. Stress er dog ingen sygdom i sig selv, men kan forværre i forvejen kronisk sygdom og/eller kan være medvirkende årsag til begyndende sygdom. 

Stress er et komplekst fænomen, og forskerne kan ikke blive enige om en definition. En pragmatisk forståelse er dog at se stress som en ubalance i energiregnskabet. Det stilles større krav til dig, end du har ressourcer til at imødekomme. 

Længere ned på siden kan du se, om du kan genkende nogle af de almindeligste symptomer på stress. 

Overvejer du at sygemelde dig med stress, så læs FAQ om stress omkring dine rettigheder og pligter og hvordan en stresssygemelding påvirker din økonomi etc. 

Stress i tal

Tal og fakta kan være svære, når man taler om stress. Hos Det danske Institut for Stress tager vi udgangspunkt i de store folkesundhedsundersøgelser- Den Nationale Sundhedsprofil, som i 2017 viste, at 25% af danskerne lider af stress. For unge kvinder i alderen 16-24 år er den oppe på hele 40 %!.

Danskernes sundhed

Den Nationale Sundhedsprofil 2017. Rapport udgivet af Sundhedsstyrelsen. Stress omtales på side 25-26.

Stress-symptomer

Stress resulterer i symptomer af forskellig art. De mest almindelige kan du se i skemaet nedenunder. Nogle stress-symptomer optræder hurtigt, andre efter længere tids belastning. Fx. oplever mange hurtigt søvnproblemer som et tegn på, at de er stressede, samt et øget forbrug af kaffe og andre stimulanser, der hhv. øger energiniveauet om morgenen og dæmper uroen om aftenen.  De symptomer på stress, der først ses efter længere tids belastning er koncentrationsvanskeligheder og problmer med at huske. 
Tag PSS testen nedenfor for at se, om du bør søge professionelt hjælp. 

Mål din stress

Den mest brugte stress test i Danmark og internationalt er PSS “Cohens Perceived Stress Scale”. PSS består af 10 spørgsmå, der handler om, i hvilket omfang svarpersonen inden for de sidste 4 uger har oplevet sit liv som uforudsigeligt, ukontrollabelt eller belastende og om han/hun føler sig nervøs eller stresset. 
Scorer man 18 point eller derover, har man den alvorligste eller højeste grad af stress og bør søge hjælp.  
Gå til din praktiserende læge for at få en faglig vurdering af, om der kan være tale om anden sygdom end stress. Er lægen enig med dig om, at der er tale om stress, kan du søge psykologhjælp herfor. I den forbindelse er der evidens for at programmet “Mindfulness baseret Stressreduktion” har en effektiv virkning.